Par- och familjerådgivning

Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i par- och familjerelationer. Vi arbetar med att hjälpa till att finna nya lösningar på problem som separation, otrohet, olikheter, konflikter, kommunikation, sex, mina/dina barn mm. 

På familjerådgivningen söker vi gemensamt vägar ut ur problemen. Familjerådgivaren är specialiserad på parrelationer och utbildad i psykoterapi.

För par där separation är aktuellt är målet att motverka destruktiva processer och minska negativa konsekvenserna för berörda, inte minst barnen, samt att underlätta och stödja ett gemensamt föräldraansvar.

Kostnad

Varje besök kostar 300 kr / rätt till avgiftsbefrielse

Sekretess

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler. Ni har möjlighet att vara anonyma.

Tidbokning

Beställ tid via telefon.
Nyköpings familjerådgivning: 0155-312 33 måndag-fredag kl 09.00-10.00. Övriga tider kan du lämna meddelande på telefonsvararen. På grund av pågående Corona-pandemi finns nu möjligheten att få familjerådgivning/parsamtal över telefon och via video-samtal.

Väntetiden till första besöket är max tre veckor och ofta kortare. Är du och din familj i en ordentlig kris kan ni få komma på besök snabbt.

Besöksadress

Nyköpings familjerådgivning: Östra Kvarngatan 26 i Nyköping eller Smäckbrogatan i Trosa