Val 2018

Melissa Bojang
Valsamordnare
Tel. 0156-522 78
melissa.bojang@trosa.se 

Den 9 september är det val i Sverige

Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom skiljer sig reglerna åt för rösträtt till riksdagen och kommun- och landstingsfullmäktige.

Förtidsröstning 22 augusti - 9 september

Valnämnden anordnar förtidsröstning i offentliga lokaler i Trosa kommuns tre tätorter. Ta del av tider och lokaler för förtidsröstning.

Valdagen 9 september

Under valdagen är vallokalerna i Trosa, Vagnhärad och Västerljung öppna mellan kl. 08.00–20.00.

Information om vilken vallokal du tillhör hittar du i röstkortet som skickas ut till dig under perioden 16–22 augusti.

Ambulerande röstmottagning och budröstning

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte kan rösta i vallokal eller förtidsröstningslokal kan rösta på flera sätt.

Kommunen har möjlighet att utse ambulerande röstmottagare för att hjälpa väljare att avlägga sin röst. Vid ambulerande röstmottagning upprättas en vallokal för dig i hemmet där du avlägger din röst. De ambulerande röstmottagarna lämnar därefter in rösterna i en röstningslokal för förtidsröstning.

Väljare får rösta genom en ambulerande röstmottagare på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder om de själva inte kan ta sig till sin vallokal eller röstningslokal. Väljaren måste själv begära om det. Röstning genom ambulerande röstmottagare sker efter överenskommelse mellan den röstande och valnämndens kansli. Kontakta valsamordnare Melissa Bojang för diskutera möjlighet och en eventuell tid.

Institutionsröstning

Institutionsröstning äger rum på Trosa kommuns särskilda boenden vid följande tillfällen:

Ängsgården 27/8 14.00–16.00
Trosagården 28/8 13.00–15.00
Häradsgården 30/8 14.00–16.00

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Läs mer om valet 2018 hos Valmyndigheten

Läs mer om politiken i Trosa kommun

Öppna sammanträden i Trosa kommun