Val 2022

Valnämndens preliminära rösträkning

Rösträkningen är offentlig och genomförs onsdagen den 14 september med start kl. 09.00 i Trosa kommunhus, Västra Långgatan 4, Trosa.

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Trosa

Ta del av Valmyndighetens preliminära sammanräkning från valdagen på valmyndigheten.se

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs söndag den 11 september 2022

Förtidsröstning 24 augusti - 11 september

Valnämnden anordnar förtidsröstning i offentliga lokaler i Trosa kommuns tre tätorter.

Hitta till förtidsröstningslokalerna

  • Skärborgarnas hus, Smäckbrogatan 25, Trosa
  • Hedebyhallen, Centrumvägen 16c, Vagnhärad
  • Bibblan Birk, Hammarbyvägen 3, Västerljung

Ta del av öppettiderna och mer information om förtidsröstningen.

Valdagen 11 september

På valdagen den 11 september finns det tre ordinarie vallokaler i kommunen, en i respektive tätort. Vilket valdistrikt och vilken vallokal som du tillhör står på ditt röstkort. Notera att det är nya valdisitrikt för 2022.

Lokal för de tre tätorterna på valdagen:

  • Trosa: Tomtaklintskolan (valdistrikt Trosa södra, sydost, sydväst, centrum, nordväst, norra)
  • Vagnhärad: Hedebyskolan (valdistrikt Vagnhärad östra, norra, västra, södra)
  • Västerljung: Sockenstugan (valdistrikt Västerljung)

Ta del av öppettiderna, vallokalerna och mer information om valdagen.

Institutionsröstning vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

  • Ängsgården: Tisdag 30 augusti, kl. 14.00–15.00
  • Trosagården: Onsdag 31 augusti, kl. 14.00–15.00
  • Häradsgården: Torsdag 1 september, kl. 14.00–15.00

Hitta mer information om valet på Valmyndighetens webbplats.

Valnämndens preliminära rösträkning

Rösträkningen är offentlig och genomförs onsdagen den 14 september med start kl. 09.00 i Trosa kommunhus, Västra Långgatan 4, Trosa.

Kontakt

Valkansliet
Tel: 0156-521 67
val@trosa.se

Helena Edenborg
Kanslichef
Tel: 0156-520 06