Val 2018

Valresultat i valet till kommunfullmäktige 2018

Diagram föreställandes valresultatet vid valet till kommunfullmäktige 2018.

Valresultatet efter länsstyrelsens kontrollräkning vecka 38 för valet till Trosa kommunfullmäktige ser ut enligt ovan. Kontrollräkningen medförde inga förändringar av mandatfördelningen efter det preliminära valresultatet. Valresultatet innebär att Allians för Trosa kommun bibehåller sina mandat oförändrat, Socialdemokraterna tappar ett mandat liksom Miljöpartiet. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ökar med ett mandat vardera.

Den nya fullmäktigeförsamlingen fastställdes vid fullmäktigesammanträdet 7 november 2018. Det blir den fjärde mandatperioden som Allians för Trosa kommun bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt Kristdemokraterna sitter i majoritet. De nya nämnderna tillträder 1 januari 2019.

Den 9 september var det val i Sverige

Den 9 september var det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden fick ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom skiljer sig reglerna åt för rösträtt till riksdagen och kommun- och landstingsfullmäktige.

Förtidsröstning 22 augusti - 9 september

Valnämnden anordnade förtidsröstning i offentliga lokaler i Trosa kommuns tre tätorter.

Valdagen 9 september

Under valdagen var vallokalerna i Trosa, Vagnhärad och Västerljung öppna mellan kl. 08.00–20.00.

Mer information

Läs mer om valet 2018 hos Valmyndigheten

Läs mer om politiken i Trosa kommun

Öppna sammanträden i Trosa kommun

Kontakt

Helena Edenborg
Kanslichef
Tel: 0156-520 06