Vatten & avlopp

Rune Larsen
VA-/Renhållningsingenjör
Tel: 0156-520 31
rune.larsen@trosa.se

Tekniska enheten ansvarar för drift, nybyggnad och underhåll av kommunens ledningsnät, reningsverk, pumpstationer och vattenverk. Ledningsnätets totala längd är 181 000 meter och är fördelat på fyra verksamhetsområden: Trosa, Vagnhärad, Västerljung samt Stensund/Krymla.

Tips för att spara vatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och ofta en självklarhet i vårt land. Men just nu är det ovanligt låga grundvattennivåer på många platser. Därför behöver vi din hjälp att spara på vattnet. Här följer några praktiska spartips.

Vattenmätarbyte 2017

Trosa kommun byter under 2017 ut gamla vattenmätare. Totalt berörs 650 hushåll i hela kommunen. Bytet utförs av kommunens avtalade entreprenör Trotab, som tar kontakt med berörda fastighetsägare.

För ytterligare information, kontakta Trotab på tel. 0156-350 650 eller www.trotab.se

Mer information

E-faktura från Trosa kommun
Svenskt vatten
Vattenvård i Trosa kommun 
Fyllning och tömning av privata pooler

Teknisk handbok