Vatten & avlopp

  • Den första januari 2020 sker en indexreglering av VA-taxans brukningsavgift. För vatten innebär detta en höjning med 0,8% och för avlopp 7,9%. Dessa höjningar påverkar ett normalhushåll med cirka 24 kronor i månaden. Med normalhushåll menas en fastighet som har alla tjänster inom VA (vatten, spill och dagvatten). Läs mer om avgifter här.

Tekniska enheten ansvarar för drift, nybyggnad och underhåll av kommunens ledningsnät, reningsverk, pumpstationer och vattenverk. Ledningsnätets totala längd är 181 000 meter och är fördelat på fyra verksamhetsområden: Trosa, Vagnhärad, Västerljung samt Stensund/Krymla.

Vid pågående driftstörning kontaktar du vår entreprenör Trotab oavsett tid på dygnet. Du hittar kontaktuppgifter här.

Felanmälan VA

Bevattningsförbudet är upphävt fr.o.m. 2019-12-19

Grundvattnet har stigit men är fortfarande lågt, så var sparsam med vattenanvändandet.

Tips för att spara vatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och ofta en självklarhet i vårt land. Under delar av året är det låga grundvattennivåer på många platser i Sverige. Då behöver vi din hjälp att spara på vattnet. Här följer några praktiska spartips.

Mer information

Journummer/felanmälan VA 
E-faktura från Trosa kommun 
Fyllning och tömning av privata pooler

Kontakt

Fakturafrågor renhållning/VA:
0156-522 48 eller kundtjanst@trosa.se
Vardagar 10.00-12.00

Ingenjör:
0156-523 06
Vardagar 10.00-12.00

VA-ingenjör:
0156-520 34
Tisdag och fredag 10.00-12.00

Är du osäker på vem du ska kontakta?
Ring Trosa kommuns växel på 0156-520 00 så hjälper vi dig.