Vatten & avlopp

Rune Larsen
VA-ingenjör
Tel: 0156-520 31
rune.larsen@trosa.se

Tekniska enheten ansvarar för drift, nybyggnad och underhåll av kommunens ledningsnät, reningsverk, pumpstationer och vattenverk. Ledningsnätets totala längd är 181 000 meter och är fördelat på fyra verksamhetsområden: Trosa, Vagnhärad, Västerljung samt Stensund/Krymla.

Tips för att spara vatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och ofta en självklarhet i vårt land. Men just nu är det ovanligt låga grundvattennivåer på många platser. Därför behöver vi din hjälp att spara på vattnet. Här följer några praktiska spartips.

Mer information

Journummer/felanmälan VA
Vatten- och avloppstaxa 2018
E-faktura från Trosa kommun
Svenskt vatten
Vattenvård i Trosa kommun 
Fyllning och tömning av privata pooler

Teknisk handbok