Vatten & avlopp

Tekniska enheten ansvarar för drift, nybyggnad och underhåll av kommunens ledningsnät, reningsverk, pumpstationer och vattenverk. Ledningsnätets totala längd är 181 000 meter och är fördelat på fyra verksamhetsområden: Trosa, Vagnhärad, Västerljung samt Stensund/Krymla.

Vid pågående driftstörning kontaktar du vår entreprenör Trotab oavsett tid på dygnet. Du hittar kontaktuppgifter här.

Felanmälan VA

Tips för att spara vatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och ofta en självklarhet i vårt land. Under delar av året är det låga grundvattennivåer på många platser i Sverige. Då behöver vi din hjälp att spara på vattnet. Här följer några praktiska spartips.

Mer information

Journummer/felanmälan VA
Vatten- och avloppstaxa 2018
E-faktura från Trosa kommun 
Fyllning och tömning av privata pooler

Kontaktuppgifter

Jimmy Larsson
Byggledare - besvarar VA-frågor tillsvidare
Tel: 0156-523 03
jimmy.larsson@trosa.se