Lagstiftning och avgifter

Lagstiftning

Användning av Trosa kommuns vatten och avloppstjänster regleras förutom genom Lagen om allmänna vattentjänster av regler som beslutas av kommunfullmäktige. Reglerna benämns Allmänna bestämmelser för brukande av Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och förkortas till ABVA.

Läs mer om Lagen om allmänna vattentjänster

Läs mer om ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Reviderad anslutningsavgift för vatten och avlopp

Vid anslutning av fastighet till det allmänna va-anläggningen uttages en anläggningsavgift (anslutningsavgift) som ska täcka byggnation av det allmänna va-systemet samt täcka kostnad för förnyelse/underhåll i detta system. Anläggningstaxan är uppbyggd med tomtyteavgift, förbindelsepunktsavgift samt lägenhetsavgift och i förekommande fall avgift för omhändertagande av dagvatten.

Vatten- och avlopp finansieras med avgifter och får inte belasta skattekollektivet men får heller inte vara högre än att de täcker sina kostnader samt planerad underhållning. Taxan revideras därför återhållsamt och endast utifrån behov. Ta del av den nu gällande VA-taxan.

Brukningsavgift för vatten och avlopp

Det du betalar i vatten- och avgiftstaxa används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet samt att ta hand om och rena avloppsvattnet inklusive dagvatten från gator och fastigheter. 

VA-taxans brukningsavgift indexregleras. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i och hur mycket vatten du förbrukar.

Få din räkning som e-faktura

Fakturan kommer månadsvis och för att göra miljön en tjänst kan du betala din räkning digitalt som e-faktura eller via autogiro. Kontakta då Teknisk kundtjänst så får du hjälp, kontaktuppgifter ser du i kontaktrutan nedan.

Kontakt

Teknisk kundtjänst
Telefontid vardagar 10-12
0156-522 48
kundtjanst@trosa.se