Slam och latrin

För den som har ett enskilt avlopp, är det viktigt att känna till att anläggningen någon gång per år skall tömmas på slam.

Inget annat än fekalier får förekomma oavsett om du är ansluten till kommunalt avlopp, har enskilt eller latrin. Var därför alltid noga med vad du spolar ner i toaletten.

Tömning av slam och latrin

Suez är Trosa kommuns entreprenör när det gäller renhållning. För latrintömning kontakta Teknisk kundtjänst på kundtjanst@trosa.se eller tel. 0156- 522 48/ 520 21.

Foria AB är kommunens entreprenör för slamtömning. Du når dem via tel. 010-474 50 00 (kl. 07-16).

Journummer för slamtömning: 070-655 50 75 (kl. 16-07) Observera att beställningar via journumret medför en extra kostnad.

Schemalagd årshämtning av slam

Hämtning sker under någon/några av följande veckor inom följande områden:

Edanö, Uttervik, Stensund, Åda, Trosa med omnejd, (Viksnäs i Trosa) Veckor: 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 och 48

Marieberg, Gisekvarn, Tofsö, Källvik, (Viksnäs i Västerljung) Veckor: 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 och 46

Vagnhärad, Västerljung, Lövsta, Herrsättra och Noravägen Veckor: 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44 och 49

Tureholm, Hungavägen Veckor: 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 och 47

Latrinhämtning

Latrinhämtning beställs via Trosa Kommun. Hämtning sker på måndagar ojämna veckor. I samband med hämtning, var vänlig att placera latrinkärlet väl synligt vid tomtgränsen. Vid frågor kontakta teknisk kundtjänst.

Avgift per kärl och hämtningstillfälle: 375 kr

Kontakt

Teknisk kundtjänst
Telefontid vardagar 10-12
0156-522 48
kundtjanst@trosa.se