Slam och latrin

För den som har ett enskilt avlopp, är det viktigt att känna till att anläggningen någon gång per år skall tömmas på slam. Det insamlade slamet sprids sedan på kommunens åkrar, vilket innebär att viktiga näringsämnen återförs till jordbruksmarken. Tänk därför på vad du spolar ner i toaletten!

Ett liknande handhavande gäller för latrin. Även här sprids innehållet på ut på åkermark (de använda kärlen skickas till förbränning). Inget annat än fekalier ska därför förekomma i latrintunnan. Inte ens plastsäckar får användas, eftersom dessa fastnar i processen.

Tömning av slam och latrin

Suez är Trosa kommuns entreprenör när det gäller renhållning. För latrintömning kontakta Teknisk kundtjänst på kundtjanst@trosa.se eller tel. 0156- 522 48/ 520 21.

Foria AB är kommunens entreprenör för slamtömning. Du når dem via tel. 010-474 50 00 (kl. 07-16).

Journummer för slamtömning: 070-655 50 75 (kl. 16-07) Observera att beställningar via journumret medför en extra kostnad.

Schemalagd årshämtning av slam

Hämtning sker under någon/några av följande veckor inom följande områden:

Edanö, Uttervik, Stensund, Åda, Trosa med omnejd, (Viksnäs i Trosa) Veckor: 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 och 48

Marieberg, Gisekvarn, Tofsö, Källvik, (Viksnäs i Västerljung) Veckor: 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 och 46

Vagnhärad, Västerljung, Lövsta, Herrsättra och Noravägen Veckor: 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44 och 49

Tureholm, Hungavägen Veckor: 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 och 47

Latrinhämtning

Latrinhämtning beställs via Trosa Kommun. Hämtning sker på måndagar ojämna veckor. I samband med hämtning, var vänlig att placera latrinkärlet väl synligt vid tomtgränsen. Vid frågor kontakta teknisk kundtjänst.

Avgift per kärl och hämtningstillfälle: 375 kr

Mer information

Prislista renhållning, slam och latrin