Vattenmätare

Det är kommunen som äger vattenmätaren, men det är fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla installationen. Det är även fastighetsägarens ansvar att vattenmätarplatsen uppfyller de krav som kommunen ställer. Vattenmätaren ska bytas ut efter ett visst antal år. Detta arbete utförs av kommunens entreprenör, Trotab. Entreprenören kontaktar fastighetsägaren och avtalar tid för bytet.

Avläsning av vattenmätaren

En gång varje år kommer det ett självavläsningskort, där fastighetsägaren rapporterar in sin mätarställning till kommunen. Det gör vi för att få in en exakt uppgift på hur stor din faktiska årsförbrukning är. Det är därför viktigt att denna information når oss då det lätt kan bli avvikelser från år till år.

Läs mer om hur du går tillväga när du ska avläsa din vattenmätare.

Läckage

Undvik onödigt stora vattenräkningar genom att regelbundet kontrollera eventuella läckage på vattenledningar, kranar, toaletter samt övrig vattenansluten utrustning. Avläs vattenmätaren regelbundet för kontroll av förbrukningen. Exempelvis kan en droppande kran medföra en förbrukning på 15 kbm per år och en läckande toalett upp till 400 kbm per år!

En droppe per sekund under...
1 dag = 5 liter
1 månad  = 150 liter
1 år = 1 800 liter

Så här gör du för att kontrollera läckage

Stäng alla kranar och lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett susande ljud och vattenmätarens visare fortsätter snurra så finns det risk att det kan vara en läcka i fastigheten. Kontrollera då kranar, toalettstolar och annan vattenansluten utrustning innan du kontaktar en rörfirma.

Om du upptäckt ett läckage återkopplar du till oss när rörmokare har åtgärdat problemet, för att uppdatera den beräknade årsförbrukningen till normala förhållanden för ert hushålls vattenförbrukning.