Digitala vattenmätare med fjärravläsning

Just nu pågår ett arbete med att byta ut alla vattenmätare till nya digitala vattenmätare. Det innebär att du som har en vanlig vattenmätare inom en snar framtid inte längre kommer att behöva läsa av och skicka in din mätarställning manuellt, utan detta kommer att ske automatiskt. I sin tur leder detta till att du som kund betalar för en exakt vattenförbrukning i stället för en beräknad sådan.

Mätarställningen hämtas in via en elektronisk ultraljudsvattenmätare med inbyggd radiosändare. Mätaren läses av snabbt och effektivt genom uppsatta antenner. För de mätare som sitter illa till med svag signalupptagning kommer en antennbeklädd bil köra förbi fastigheten för att kunna avläsa mätaren.

Alla mätarbyten beräknas vara klara i slutet av 2022.

Bakgrund

Att byta ut alla vattenmätare mot nya digitala i Trosa kommun är ett led i att effektivisera arbetet och minska kostnaderna. Vi kommer i och med detta även kunna arbeta mer effektivt med vattenbesparande åtgärder genom att exempelvis identifiera och åtgärda vattenläckage som tidigare fått pågå i det dolda till att bli riktiga rörbrott.

I vanliga fall sker rutinbyten på en vattenmätare vart tionde år, men nu byter vi ett flertal mätare i förtid för att snabba på övergången till digitala mätare.