Digitala vattenmätare med fjärravläsning

Bild på den digitala vattenmätaren

I Trosa kommun sker ett löpande arbete med att byta ut alla vattenmätare till nya digitala vattenmätare. Det innebär att du som har en vanlig vattenmätare inom en treårsperiod inte längre kommer att behöva läsa av och skicka in din mätarställning manuellt, utan detta kommer att ske automatiskt när den digitala vattenmätaren är installerad. I sin tur leder detta till att du som kund betalar för en exakt vattenförbrukning i stället för en beräknad sådan. För att inte riskera smitta för såväl personal som fastighetsägare har flertalet av de inplanerade arbetena med att byta ut vattenmätare skjutits upp.

Mätarställningen hos de nya digitala vattenmätarna kommer i framtiden att hämtas in och läsas av snabbt och effektivt genom uppsatta antenner. För de digitala mätare som sitter illa till med svag signalupptagning kommer en antennbeklädd bil köra förbi fastigheten för att kunna avläsa mätaren.

Alla digitala vattenmätare beräknas vara installerade i slutet av 2022.

 • Varför byter Trosa kommun till digitala vattenmätare?

  Att byta ut alla vattenmätare mot nya digitala i Trosa kommun är ett led i att effektivisera arbetet och minska kostnaderna. Vi kommer i och med detta även kunna arbeta mer effektivt med vattenbesparande åtgärder genom att exempelvis identifiera och åtgärda vattenläckage som tidigare fått pågå i det dolda till att bli riktiga rörbrott.

  I vanliga fall sker rutinbyten på en vattenmätare vart tionde år, men nu byter vi ett flertal mätare i förtid för att snabba på övergången till digitala mätare.

  Länsstyrelsen har gett bidrag till Trosa kommun till den vattenbesparande åtgärd som detta projekt bidrar till.

 • Vem kommer och byter min analoga mätare till en digital?

  Det är Trotab som kommer att byta och installera den nya digitala vattenmätaren på uppdrag av Trosa kommun. De kommer att åka i sina bilar, bära kläder med deras logotyp och kommer kunna legitimera sig. De kommer inte att komma oannonserade – du kommer att ha fått ett brev ungefär 1-2 veckor innan besöket med datum och tid så att du kan känna dig trygg med att rätt personer släpps in i ditt hem.

 • Med anledning av Covid-19

  Med anledning av pandemin arbetar vi för att minimera riskerna för dig, våra kunder och medarbetare för att alla ska känna sig trygga. För att utföra mätarbytet behöver vi komma in i din bostad, därför har vi tydliga riktlinjer för vår driftentreprenörs personal. Flertalet av våra inplanerade besök har ställts in på grund av den ökade smittspridningen.

  Åtgärder som vi har vidtagit

  • Personalen uppmanas vara särskilt uppmärksam på det egna hälsotillståndet och vid symptom avbryta arbetet.
  • Personalen ska tvätta händerna ofta, och när detta inte är möjligt använda handsprit.
  • Personalen kan använda engångshandskar om det finns ett önskemål om detta hos kund.
  • Personalen arbetar för att hålla 2 meters avstånd till kund under hela besöket.

  Du som kund

  • Håll avstånd till personalen under hela besöket. Vi ser helst att du som kund inte vistas i samma rum som installatören under arbetets gång.
  • Om du har någon form av sjukdomssymptom bokar du om din tid, för din och vår personals säkerhet. Se kontaktuppgifter nedan.
  • Om det redan vid bokningstillfället framgår att du är sjuk eller tillhör en riskgrupp, vänlig kontakta Trotab så hjälper dem dig att boka till ett datum längre fram i tiden. Se kontaktuppgifter nedan.
 • Avläsning av digital vattenmätare

  Om du har fått en ny mätare uppsatt eller din gamla mätare utbytt mot digital mätare, så sköts mätarregistrering digitalt via fjärravläsning och du får därför inget aviseringsbrev. Det är alltid bra att ha uppsikt över din vattenförbrukning genom att jämföra förbrukningen på räkneverket i mätaren mot fakturan för att se om det överensstämmer eftersom den än så länge debiteras på beräknad förbrukning.

  Det är först när samtliga hushåll som är anslutna till kommunalt VA har en digital vattenmätare som vi kan konvertera till generell fjärravläsning där du som kund kommer att debiteras din exakta vattenförbrukning istället för en beräknad vattenförbrukning.

 • Vad betyder de olika koderna på den nya mätaren?

  Bild på felkoder som kan visas på den digitala vattenmätaren: Reverse, Leak, Burst, Dry, Tamper, Radio off och Low battery. Förklaring beskrivs i text nedanför bilden.

  Din digitala vattenmätare kan visa olika koder som indikerar en händelse som kan behöva kontrolleras av i första hand en rörmokare eller kommunens driftentreprenör. Här nedan finns förklaring för felkoderna:

  • Reverse: Vattnet flödar genom mätaren i fel riktning. Kontakta driftentreprenör.
  • Leak: Vattnet har ej varit still i en timme det senaste dygnet. Detta kan vara ett tecken på läckage, till exempel rinnande toalett. Kontakta rörmokare.
  • Burst: Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på rörbrott. Kontakta rörmokare.
  • Dry: Mätaren är ej vattenfylld. Kontakta driftentreprenör.
  • Tamper: Försök till åverkan på mätare. Denna mätare är ej längre godkänd för debitering och måste bytas ut. Kontakta driftentreprenör.
  • Radio off: Radio av. Kontakta driftentreprenör.
  • Low battery: Svagt batteri. Kontakta driftentreprenör.

  För kontakt med kommunens driftentreprenör, klicka här.

Kontakt

Frågor och ombokning av tid för vattenmätarbyte
Telefontid
: vardagar 07.00-16.00
Kimmo Piirainen, Trotab
070 170 24 95

Allmänna frågor om vattenmätaren
Telefontid
: vardagar 10.00-12.00
Kundtjänst (fakturafrågor renhållning/VA): 0156-522 48
Ingenjör: 0156-523 06