Avläsning av mekanisk vattenmätare

I Trosa kommun tillämpar vi självavläsning där du läser av de siffror som står angivna i räkneverket på din vattenmätare. Att regelbundet stämma av sin faktiska årsförbrukning gör att du som kund får en så rättvisande faktura för ditt kommunala vatten som möjligt. Den beräknade förbrukningen som du har i dag framgår av dina fakturor och baseras på fjolårets självavläsning.

I Trosa kommun pågår just nu ett arbete med att byta ut de mekaniska vattenmätarna mot digitala, läs mer om hur du läser av din digitala vattenmätare här.

Avisering via brev från IDATA

IDATA (Trosa Kommuns distributions och datainsamlingsföretag upphandlat för insamling av mätaravläsning) skickar ut avisering om när det är dags att läsa av din mekaniska vattenmätare. Följ instruktionerna i brevet och lämna in din avläsning till IDATA via telefon, fax, svarspost eller via internet.

Så här läser du av din mekaniska vattenmätare

En viktig sak att komma ihåg är att din vattenmätare inte mäter i decimaler. När du ska läsa av din vattenmätare ska mätarställningen därför anges i hela kubikmeter (m3) utan nollor innan.

På exemplet nedan står det 00951 på vattenmätaren. På avläsningskortet ska du därmed utelämna de första två nollorna, och endast skriva 951 i de tre sista rutorna.

Bilden föreställer en vattenmätare med siffrorna 00951 m3. Bilden tydliggör att det är siffrorna i vattenmätaren som visar mätarställningen och siffrorna utmed kanten på vattenmätaren som visar mätarnumret.

Efter registrerad avläsning

När en avläsning registrerats gör vårt system olika rimlighetskontroller för att inte vattenförbrukningen ska avvika alltför mycket åt något håll. Det innebär att systemet kan slå ifrån om rimlighetsparametrarna inte uppfylls, trots att du fått en kvittens att du har gjort en avläsning. Då registrerar inte systemet din avläsning.

För de som inte har registrerat sin avläsning, eller som gjort en avläsning som inte uppfyller rimlighetskraven, kommer en påminnelse efter sommaren. Under en period kommer det därefter gå att registrera sin mätarställning, både via internet eller med hjälp av talongen.

Kontrollera din faktura

Månaden efter din registrering bör du kontrollera din faktura. Under förbrukningsdelen bör det nu stå ”Avläst” som i exempel 1.

Exempel 1

Förbrukning från XXX Beräknad åååå-mm-dd
till XXX Avläst åååå-mm-dd

Exempel 2

Förbrukning från XXX Beräknad åååå-mm-dd
till XXX Beräknad åååå-mm-dd

Om det står som i exempel 2 är avvikelsen sannolikt utanför rimlighetskontrollen. Då får du fylla i den bifogade talongen och returnera det (porto betalt).

Avvikelsen behöver inte betyda att det är fel, utan bara att vattenförbrukningen är högre eller lägre än vad som tidigare registrerats. Finns det inte ett känt skäl så är det en bra indikation för att kontrollera eventuell läckage (rinnande toalettstolar, droppande kranar, varmvattenberedare etc). Det kan även bero på att det bor färre eller fler personer i hushållet, eller att du har installerat en pool. Läs mer om hur du går tillväga för att undersöka om du har ett pågående läckage i ditt hus.