Bevattningsförbud

Bevattningsförbud gäller sedan 3 juni 2019 och tills vidare. Orsaken till bevattningsförbudet är den låga nederbörden under det gångna året som gör att grundvattennivåerna är låga.

Vem gäller bevattningsförbudet för?

Bevattningsförbudet gäller privatpersoner, företag och besökande i Trosa kommun. Vissa företag är beroende av vatten för att upprätthålla sin produktion, vi ber dessa tänka genom sina rutiner för användning av vatten.

Vad gäller vid bevattningsförbud?

  • Under ett bevattningsförbud får endast dricksvatten användas till personlig hygien, mat och dryck.
  • Man får vattna blommor och mindre växter med en vattenkanna.
  • Biltvätt får endast ske i anläggningar som återanvänder och renar sitt tvättvatten.

Finns det möjlighet till dispens?

Det kommer inte att ges dispens, ett bevattningsförbud gäller alla.

Det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Du kan vattna blommor och mindre växter med vattenkanna.
  • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • Fylla pooler och spabad eller byta ut vatten i dessa anläggningar.
  • Tvätta bil, båt, husfasad, altaner, uppfarter med mera.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan Trosa kommun stänga vattnet eller strypa vattentillförseln till din fastighet med stöd av LAV (Lagen om Allmänna Vattentjänster). Trosa kommun övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

Driftspersonal kommer att knacka dörr och informera om bevattningsförbudet där det behövs. Upplys gärna era familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och grannar om att det råder bevattningsförbud.

Om vi hjälps åt räcker dricksvattnet till alla

Vi uppmanar boende och turister i Trosa kommun att respektera bevattningsförbudet. Om vi hjälps åt att spara vatten så räcker det till alla.

Tips på hur du kan spara vatten

Frågor och svar om bevattningsförbudet