Felanmälan VA och journummer

Anmäl driftstörning i vatten och avlopp

Vid driftstörning i vatten- och avloppsnätet ska Trotab kontaktas. Trotabs växel, 0156-350 650. Numret går att nå dygnet runt.

Få information om störning

1. Trosa kommun använder sig av en SMS-tjänst för att nå ut med information via SMS och telefon i kommunen. Läs mer om SMS-tjänsten i Trosa kommun
2. På trosa.se förmedlas fördjupad information gällande eventuella driftstörningar under notiser eller nyheter.

Vid brand, brott eller olycka ring SOS alarm 112.