Felanmälan VA och journummer

Anmäl driftstörning i vatten och avlopp

Vid brådskande driftstörningar i VA-nätet kontaktas Trotabs växel 0156-350 650 dygnet runt.

Få information om störning

1. Sms från Trosa kommun
2. På trosa.se förmedlas fördjupad information gällande eventuella driftstörningar under nyheter.

Vid brand, brott eller olycka ring SOS alarm 112.