Tofsö - kommunalt VA

Information om nytt kommunalt avloppssystem inom Tofsö fritidshusområde

Länsstyrelsen har enligt lagen om allmänna vattentjänster förelagt Trosa kommun att se till att en allmän avloppsanläggning anordnas för Tofsö fritidshusområde med kommunen som huvudman. Samtliga fastigheter inom Tofsö samfällighet omfattas av beslutet. I verksamhetsområdet ingår inte dricksvattenförsörjning. Den ingår i samfällighetens ansvar.

Kommunens tekniska enhet har utrett en mängd olika tekniska lösningar som exempelvis anslutning till kommunens avloppsnät i Västerljung, anslutning till Studsviks avloppsnät, lokalt avloppsreningsverk och kretsloppslösningar. Teknik- och servicenämnden beslutade i januari 2017 att en lokal lösning med kretslopp i fokus och med kommunen som huvudman ska genomföras.

Eventuell gemensam upphandling av entreprenör för byggnation inom privat fastighetsmark hanteras av samfälligheten eller av flera fastighetsägare som gått samman.

Byggnation genomförs i huvudsak under åren 2018-2020.

Här kan du läsa mer om hur arbetet med Tofsö sett ut genom åren.

Nuläge

Uppdaterat 2020-09-25

Antal fastigheter Tofsö: 173
Inventerade fastigheter: 159
Godkänd servisanmälan: 87
Installerade anläggningar: 70
Obebyggda tomter: 2

Nu har slamaviseringarna skickats ut till den årliga tömningen, och ska senast vara utförd under v. 39-40 2020.

Ny projektledare

I slutet på v. 37 tecknades ett avtal med ny projektledning för Tofsö och vi kan nu presentera en ny projektledare. Jimmy Hammar, VA konsulterna i Svealand AB, kommer att vara ny kontaktperson i projektet. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Den förlängda dispensen

Den förlängda dispens för utbyggnaden av kommunal spillvattenanläggning på Tofsö löper ut 3 oktober 2020, och vi har fortfarande inte fått någon information om vad det innebär för oss som kommun eller för de fastighetsägare som inte anslutit sig. Vi förmedlar information så snart vi vet mer.

Mer information

VA-kontakter i Tofsöprojektet
Beställning av avloppsprodukter till Tofsö
Entreprenörer - kontaktuppgifter
Information om VA-taxa

Kontakt

Tofsö-projektet
E-post: tofso@trosa.se

Telefontid: tis & fre 10.00-12.00
Telefon, VA ingenjör: 0156-520 34

Jimmy Hammar
Kontaktperson, Tofsö-projektet
Telefon: 073 055 89 76
Telefontid: vardagar kl. 8.00-16.00