Tofsö - kommunalt VA

Information om nytt kommunalt avloppssystem inom Tofsö fritidshusområde

Länsstyrelsen har enligt lagen om allmänna vattentjänster förelagt Trosa kommun att se till att en allmän avloppsanläggning anordnas för Tofsö fritidshusområde med kommunen som huvudman. Samtliga fastigheter inom Tofsö samfällighet omfattas av beslutet. I verksamhetsområdet ingår inte dricksvattenförsörjning. Den ingår i samfällighetens ansvar.

Kommunens tekniska enhet har utrett en mängd olika tekniska lösningar som exempelvis anslutning till kommunens avloppsnät i Västerljung, anslutning till Studsviks avloppsnät, lokalt avloppsreningsverk och kretsloppslösningar. Teknik- och servicenämnden beslutade i januari 2017 att en lokal lösning med kretslopp i fokus och med kommunen som huvudman ska genomföras.

Eventuell gemensam upphandling av entreprenör för byggnation inom privat fastighetsmark hanteras av samfälligheten eller av flera fastighetsägare som gått samman.

Byggnation genomförs i huvudsak under åren 2018-2020.

Här kan du läsa mer om hur arbetet med Tofsö sett ut genom åren.

Nuläge

Uppdaterat 2020-06-18

Antal fastigheter Tofsö: 173
Inventerade fastigheter: 159
Godkänd servisanmälan: 85
Installerade anläggningar: 62
Obebyggda tomter: 2

Mer information

VA-kontakter i Tofsöprojektet
Beställning av avloppsprodukter till Tofsö
Entreprenörer - kontaktuppgifter
Information om VA-taxa

Kontakt

Tofsö-projektet
E-post: tofso@trosa.se

Telefontid: tis & fre 10.00-12.00
Telefon, VA ingenjör: 0156-520 34