Vem ansvarar för vad

Kommunen                                                          

 • Komplett tank med vakuumenhet                    
 • Elektronikbox                                                    
 • Tömning av tank    

BDT anläggning

 • Komplett slamavskiljare SA900
 • Komplett biobädd Indrän 5CE
 • Tömning av slamavskiljare  
 • Provtagning                                  

Fastighetsägare

 • Nedgrävning, förankring och eventuell dränering av tank    
 • Röranslutning från byggnad till tank, eventuell tömningsledning
 • Elanslutning av vakuumenhet, inst av elektronikbox
 • Vattenanslutning av toastol inklusive armatur
 • Toastol
 • Kopplingsbrunn med slangventiler vid 2-toasystem

BDT anläggning

 • Nedgrävning, förankring och eventuell dränering
 • Röranslutning från byggnad, eventuell slemtömningsledning
 • Elanslutning av fläkt till biobädd
 • Eventuell pumpbrunn till slamavskiljare från biobädd till utloppsdike

Mer information

VA-kontakter i Tofsöprojektet
Beställning av avloppsprodukter till Tofsö
Entreprenörer - kontaktuppgifter


Kontakt

Tofsö-projektet
E-post: tofso@trosa.se

Telefontid: tis & fre 10.00-12.00
Telefon, VA ingenjör: 0156-520 34

Jimmy Hammar
Kontaktperson, Tofsö-projektet
Telefon: 073 055 89 76
Telefontid: vardagar kl. 8.00-16.00