Vem ansvarar för vad

Kommunen                                                          

-Komplett tank med vakuumenhet                    

-Elektronikbox                                                    

-Tömning av tank    

BDT anläggningar

- Komplett slamavskiljare SA900

- Komplett biobädd Indrän 5CE

- Tömning av slamavskiljare  

- Provtagning                                  

Fastighetsägare

-Nedgrävning, förankring och eventuell dränering av tank    

-Röranslutning från byggnad till tank, eventuell tömningsledning

-Elanslutning av vakuumenhet, inst av elektronikbox

-Vattenanslutning av toastol inklusive armatur

-Toastol

-Kopplingsbrunn med slangventiler vid 2-toasystem

BDT anläggning

- Nedgrävning, förankring och eventuell dränering

- Röranslutning från byggnad, eventuell slemtömningsledning

- Elanslutning av fläkt till biobädd

- Eventuell pumpbrunn till slamavskiljare från biobädd till utloppsdike

                                            

 

Mer information

VA-kontakter i Tofsöprojektet
Beställning av avloppsprodukter till Tofsö
Entreprenörer - kontaktuppgifter
Frågor och svar om Tofsö VA
Vem ansvarar för vad
Avgifter och kostnader -Tofsö
Beskrivning av den tekniska lösningen