Just nu är det låga grundvattennivåer i Sverige. Var återhållsam med användning av dricksvatten

Bild på vatten

Stora delar av Sverige har just nu låga grundvattennivåer och med det finns en risk för att vårt dricksvatten påverkas. Många kommuner har redan infört restriktioner.

I Trosa kommun värnar vi om frihet för dig som invånare, och vi har ännu inte nått de låga grundvattennivåer som många andra kommuner i landet drabbats av. Men vi måste ta ett gemensamt ansvar i Sverige för dricksvattnet, och med nuvarande låga mängder nederbörd kommer Trosa kommun att behöva införa bevattningsförbud längre fram, men vi har ännu inte kritiska nivåer. Läs mer om grundvattennivåerna i Sverige på Statens geologiska undersökning.

Vi tror att du som invånare i Trosa kommun kan ta ett eget ansvar och begränsa din vattenanvändning. Vattning av gräsmatten med dricksvatten är kanske inte lämpligt just nu? Att tvätta bilen hemma med dricksvatten är kanske inte nödvändigt? Hygien är viktigt, men hur lång måste en dusch vara?

Fundera igenom vad du kan göra som invånare, så slipper vi som kommun tvinga fram restriktioner. Läs mer om hur du kan spara på vatten.