Vem gör vad i Trosa kommun?

Kommunens organisation består av olika delar. Det finns en politisk organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. För att planera och genomföra det som de förtroendevalda fattar beslut om finns en förvaltningsorganisation.

Läs mer

Flytta till Trosa?

Vad erbjuder vi dig som vill flytta till Trosa kommun? Något utöver det vanliga ...

Läs mer

Vad tycker du om bibliotekets utbud av arrangemang och utställningar?

Biblioteket vill veta vad du tycker så gå in och rösta!

Läs mer

Föräldratips inför valborg!

Det finns några tillfällen under året då risken är högre för att ungdomar ska prova alkohol för allra första gången och dricka sig berusade. Valborg är ett sådant tillfälle ...

Läs mer

Infomentor

Följ ditt barns utveckling i skolan.

Läs mer

Hjälp till barn och unga med psykisk ohälsa

Du kan hitta all hjälp som samhället erbjuder barn med psykisk ohälsa på ett och samma ställe.

Läs mer

Förskolor & skolor

Ta del av våra verksamheter i Trosa kommun.

Läs mer

Kommunal båtplats

Trosa kommun har cirka 700 båtplatser. För närvarande finns lediga platser i västra och östra ån ovanför Villabron.

Läs mer

Blanketter & e-tjänster

Blanketter och broschyrer kan även hämtas upp på respektive kontor samt beställas per telefon.

Läs mer