Vem gör vad i Trosa kommun?

Kommunens organisation består av olika delar. Det finns en politisk organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. För att planera och genomföra det som de förtroendevalda fattar beslut om finns en förvaltningsorganisation.

Läs mer

Välkommen till Trosas egen konstrunda!

Under påskhelgen har du möjlighet att se konst och träffa konstnärerna. Läs mer i katalogen.

Läs mer

Kommunal båtplats

Trosa kommun har cirka 700 båtplatser. För närvarande finns lediga platser i västra och östra ån ovanför Villabron.

Läs mer

Infomentor

Följ ditt barns utveckling i skolan.

Läs mer

Hjälp till barn och unga med psykisk ohälsa

Du kan hitta all hjälp som samhället erbjuder barn med psykisk ohälsa på ett och samma ställe.

Läs mer

Lördagen 1/2 blev Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunfullmäktige beslöt 2013 att Trosa kommun skulle ansöka om att bli finskt förvaltningsområde. I början av 2014 godkändes ansökan ...

Läs mer