Språkcafé med tema musik

Onsdagen den 24 maj bjuder vi in till ett extrainsatt musikcafé på Trosa kvarn. Kom och lyssna på världsmusik och fika med oss!

Läs mer

Trosa turistcenter

Välkommen till Trosa turistcenter på Trosa torg. Du kan även ta del av evenemang, upplevelser och mer på trosa.com.

Läs mer

Korslöt återvinningscentral

Välkommen att lämna grovavfall, farligt avfall och elektronik på Korslöt återvinningscentral.

Läs mer