Midsommar påverkar sophämtning och Korslöts öppettider

Suez tömmer dina kärl redan helgen v. 24, och Korslöt har stängt.

Läs mer

Eldningsförbud

Från och med 2018-05-21, råder det eldningsförbud inom Sörmlandskustens räddningstjänsts larmområde.

Läs mer

Felanmälan

För oss är det viktigt att få information om det är något på våra kommunala anläggningar eller markområden som behöver åtgärdas.

Läs mer

Korslöt återvinningscentral

1 april till 30 september gäller sommaröppettider på Korslöt. Det innebär att vi återigen har söndagsöppet. Välkommen att lämna grovavfall, farligt avfall och elektronik.

Läs mer

Sommarlovsaktiviteter 2018

Vad finns det att göra för barn och unga i Trosa kommun under sommarlovet?

Läs mer

Pågående byggprojekt

Under 2018 genomförs många olika byggprojekt runt om i Trosa kommun. Vi försöker ge dig en samlad bild av läget.

Läs mer

Solkarten - ny digital energitjänst

För att underlätta för invånare att själva kunna se solenergipotentialen i sin fastighet lanseras nu Solkartan i Trosa kommun.

Läs mer

Följ ditt barns skolgång

Skola24 är Trosa kommuns skoladministrativa verktyg. Logga in och ta del av schema, anmäl frånvaro och mer.

Läs mer

Avläsningskort för din vattenmätare har skickats ut

Nu är det dags att göra en avläsning av din vattenmätare. Läs mer om hur du går tillväga.

Läs mer