Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunernas officiella anslagstavlor finnas på kommuernas webbplatser enligt kommunallagen. Nedan hittar du uppgifter som ska anslås på kommunens anslagstavla. 

 • Hur beslut kan överklagas

  Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som rör det som person (förvaltningsbesvär). Här finns mer information:

  Så överklagar du kommunala beslut

 • Tillkännagivande av justerade protokoll

  Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive anslag så kommer du till den sida där protokollen publiceras.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

  Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 16 september kl. 19:00. Kallelsen kungörs/publiceras här en vecka innan sammanträdet.

  Sammanträdet kommer livesändas med anledning av coronaviruset. Vi rekommenderar åhörare att följa mötet på webben istället för att följa mötet på plats. Följ mötet genom Trosa kommuns facebooksida, inloggning krävs inte. https://www.facebook.com/trosakommun/

 • Tillkännagivande av kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden

 • Kungörelse av kommunens föreskrifter

  Beslut om eldningsförbud
  Anslås: 2020-06-11
  Gäller tillsvidare.

  Författningsanslag - Beslutat av kommunfullmäktige 2020-06-10
  Anslås: 2020-06-15
  Nedtas: 2020-07-07

 • Kungörelse av godkänt granskningsutlåtande

  Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-01-28 godkänt förslag till granskningsutlåtande för detaljplan Predikanten 3, dnr 2017/32. För att ta del av granskningsutlåtandet kontakta samhällsbyggnadskontoret på detaljplan@trosa.se eller 0156-520 00.

 • Överförmyndarens mottagningstid

  Enligt 8 § Förmyndarskapsförordningen ska Överförmyndarens mottagningstider anslås på kommunens anslagstavla, tiderna hittar du här:

  Överförmyndarens mottagningstid

 • Samråd och kungörelser

  Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om ändring av tillstånd för Trosa avloppsreningsverk, Trosa kommun.

  Trosa kommun planerar att till Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Uppsala län ansöka om om en förlängning av tillståndstiden för Trosa reningsverk t.o.m. den 30 juni 2025.

  Eventuella synpunkter lämnas senast den 20 mars 2020.

  Klicka här för mer information om samrådet.

  Kungörelse om förslag till revidering av Nynäs naturreservat

  Länsstyrelsen i Södermanlands län har tagit fram förslag till beslut om revidering av Nynäs naturreservat i Nyköping och Trosa kommuner.

  Synpunkter lämnas skriftligen till Länsstyrelsen, 611 86 Nyköping eller via e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se senast den 1 juni 2020.

  Förslag till beslut med bilagor finns tillgängligt i kommunhuset i Trosa och kommunhuset i Nyköping, på Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-och-landsbygd/skyddad-natur, samt på Länsstyrelsen, Stora Torget 13 i Nyköping.