Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunernas officiella anslagstavlor finnas på kommunernas webbplatser enligt kommunallagen. Nedan hittar du uppgifter som ska anslås på kommunens anslagstavla. 

 • Hur beslut kan överklagas

  Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som rör det som person (förvaltningsbesvär). Här finns mer information:

  Så överklagar du kommunala beslut

 • Tillkännagivande av justerade protokoll

  Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive anslag så kommer du till den sida där protokollen publiceras.

  Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-22
  Anslås: 2020-10-28
  Nedtas: 2020-11-19

  Kommunstyrelsens planutskott 2020-10-22
  Anslås: 2020-10-27
  Nedtas: 2020-11-18

  Kommunfullmäktige 2020-10-21
  Anslås: 2020-10-27
  Nedtas: 2020-11-18

  Teknik- och servicenämnden 2020-10-22
  Anslås: 2020-10-27
  Nedtas: 2020-11-18

  Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-20
  Anslås: 2020-10-23
  Nedtas: 2020-11-17

  Gemensamma växelnämnden 2020-10-22
  Anslås: 2020-10-23
  Nedtas: 2020-11-17

  Humanistiska nämndens individ- och familjeutskott 2020-10-20
  Anslås: 2020-10-21
  Nedtas: 2020-11-12

  Kommunstyrelsen 2020-10-07
  Anslås: 2020-10-13
  Nedtas: 2020-11-04

   

   

   

      

   

   

   

   

 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

  Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 25 november kl. 19:00. Kallelsen kungörs/publiceras här en vecka innan sammanträdet.

 • Tillkännagivande av kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden

 • Kungörelse av kommunens föreskrifter

  Författningsanslag - Beslutat av kommunfullmäktige 2020-10-21
  Anslås: 2020-10-27
  Nedtas: 2020-11-18

   

 • Kungörelse av godkänt granskningsutlåtande

  Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-01-28 godkänt förslag till granskningsutlåtande för detaljplan Predikanten 3, dnr 2017/32. För att ta del av granskningsutlåtandet kontakta samhällsbyggnadskontoret på detaljplan@trosa.se eller 0156-520 00.

 • Överförmyndarens mottagningstid

  Enligt 8 § Förmyndarskapsförordningen ska Överförmyndarens mottagningstider anslås på kommunens anslagstavla, tiderna hittar du här:

  Överförmyndarens mottagningstid

 • Samråd och kungörelser