Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunernas officiella anslagstavlor finnas på kommunernas webbplatser enligt kommunallagen. Nedan hittar du uppgifter som ska anslås på kommunens anslagstavla. 

 • Hur beslut kan överklagas

  Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som rör det som person (förvaltningsbesvär). Här finns mer information:

  Så överklagar du kommunala beslut

 • Tillkännagivande av justerade protokoll

  Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive anslag så kommer du till den sida där protokollen publiceras.

  Kommunstyrelsen 2022-06-29
  Anslås: 2022-07-06
  Nedtas: 2022-07-28

  Teknik- och servicenämnden 2022-06-16
  Anslås: 2022-06-28
  Nedtas: 2022-07-20

   

 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

  Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 12 oktober kl. 19:00. Kallelsen kungörs/publiceras här en vecka innan sammanträdet.

 • Tillkännagivande av kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden

 • Kungörelse av kommunens föreskrifter

  Författningsanslag - Beslutat av kommunfullmäktige 2020-10-21
  Anslås: 2020-10-27
  Nedtas: 2020-11-18

   

 • Övriga kungörelser

  KOMMANDE UTSTÄLLNING
  Renhållningsordning

  Utställningen gäller en periodisk revidering för att möte dagens krav på renhållningsordning.

  Utställningsperioden genomförs på Trosa kommuns webbplats elektroniska anslagstavla från och med måndag vecka 27 till och med fredag vecka 36.

  Synpunkter kan skickas till markku.paivinen@trosa.se under utställningstiden med start vecka 27. Senaste dag för inlämnande av synpunkter är 16/9.

   

  DELEGATIONSBESLUT

  Beslut 2022-02-14 om avvisning av ansökan om mobilitetsstöd.
  Delegat: Kommunchef
  Anslås: 2022-02-16
  Nedtas: 2022-03-10

   

   

 • Överförmyndarens mottagningstid

  Enligt 8 § Förmyndarskapsförordningen ska Överförmyndarens mottagningstider anslås på kommunens anslagstavla, tiderna hittar du här:

  Överförmyndarens mottagningstid

 • Samråd och kungörelser