Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunernas officiella anslagstavlor finnas på kommuernas webbplatser enligt kommunallagen. Nedan hittar du uppgifter som ska anslås på kommunens anslagstavla. 

 • Hur beslut kan överklagas

  Om du vill klaga på ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighestprövning) eller specifika beslut som rör det som person (förvaltningsbesvär). Här finns mer information:

  Så överklagar du kommunala beslut

 • Tillkännagivande av justerade protokoll

  Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive anslag så kommer du till den sida där protokollen publiceras.

  Valberedningen 2019-11-12
  Anslås: 2019-11-13
  Nedtas: 2019-12-05

  Individ- och familjeutskottet 2019-11-05
  Anslås: 2019-11-06
  Nedtas: 2019-11-28

  Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-22
  Anslås: 2019-11-05
  Nedtas: 2019-11-27

  Kommunstyrelsens planutskott 2019-10-24
  Anslås: 2019-11-05
  Nedtas: 2019-11-27

  Valberedningen/Arvodeskommittén 2019-10-29
  Anslås: 2019-10-30
  Nedtas: 2019-11-21

  Kommunfullmäktige 2019-10-23
  Anslås: 2019-10-30
  Nedtas: 2019-11-21

  Individ- och familjeutskottet 2019-10-23
  Anslås: 2019-10-24
  Nedtas: 2019-11-15

  Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-21
  Anslås: 2019-10-29
  Nedtas: 2019-11-20

  Miljönämnden 2019-10-21
  Anslås: 2019-10-22
  Nedtas: 2019-11-13

   

   

   

   

      

   

   

 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

  Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 26 november kl. 19:00. Kallelsen kungörs/publiceras här en vecka innan sammanträdet.

 • Tillkännagivande av kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden

 • Kungörelse av kommunens föreskrifter

 • Överförmyndarens mottagningstid

  Enligt 8 § Förmyndarskapsförordningen ska Överförmyndarens mottagningstider anslås på kommunens anslagstavla, tiderna hittar du här:

  Överförmyndarens mottagningstid