Hoppa till huvudinnehåll
Sök

VA-arbeten på Stensundsvägen

Under sommaren 2024 påbörjas ett arbete med att förstärka och renovera ledningsnätet och dagvattennätet på Stensundsvägen. Det kommer innebära begränsad framkomlighet för trafiken.

Vad?

Arbetet innebär att delar av Stensundsvägen kommer att grävas upp för åtkomst till ledningsnät och dagvattennät som ska renoveras och förstärkas.

Arbetet kommer att påverka Stensundsvägen från Högbergsgatan fram till Industrigatan, en del påverkan kan också ske på Högbergsgatan.

Trafikanter kommer kunna ta sig förbi, men med begränsad framkomlighet.

När?

Arbetet startar i juli och kommer att pågå en bit in i hösten 2024.

Vem?

Utförs av Trotab.