Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Björke

Björke förskola ligger i natursköna Västerljung. Med skogen och åkrarna runt hörnet går här barn i åldrarna 1-5 fördelade på två avdelningar.

Mer om Björke förskola

 • Vår förskola

  Hos oss på Björke förskola har vi två olika avdelningar, på avdelningen Viking går barn i åldrarna 1-3 år och på Vendel går barn i åldrarna 3-5 år. Förskolan är belägen i Västerljung, 7km söder om Trosa. Västerljung har charmen av det lilla samhället kring kyrkan och skolan. Då skogen finns precis runt hörnet används den ofta som ett extra “uterum”.

 • Vårt arbetssätt

  Vårt pedagogiska förhållningssätt är att se och möta varje barn som egna individer. Att vara närvarande och lyssna in så vi kan se och fånga upp barnens intressen och behov. Vi vill ge varje barn förutsättningar växa i sin identitet samt känna tillit till sin egen förmåga.

  Då leken har en central plats i utbildningen värnar vi om den och ser oss själva som medlekande pedagoger. Barnen ges rum, tid och ro att leka, hitta på lekar, uppleva och experimentera. Vi försöker medvetet minimera avbrotten i barnens lek. Vi lägger stor vikt vid att skapa en stressfri miljö. Kompetens, engagemang och glädje utgör grunden i vårt arbete.

  Varje vecka planeras undervisning och aktiviteter för barnen genom observationer, utifrån barnens behov och intresse samt förskolans styrdokument.

 • Som förälder hos oss

  För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt strävar vi alltid efter att samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Vi har ett informationsmöte på hösten, samt ett individuellt utvecklingssamtal på våren eller efter behov och/eller önskemål.

  Inskolning

  Vår inskolningsmodell bygger på att barn och vårdnadshavare är delaktiga i verksamheten under inskolningsperioden. Det ger dig som vårdnadshavare insyn och förståelse för hur det fungerar på förskolan. Inskolningsmodellen är flexibel och kan se olika ut beroende på barnets behov. Inskolningen är klar när pedagog och vårdnadshavare är överens om att barnet är tryggt och har landat i verksamheten. Det kan ta cirka två veckor, ibland går det fortare och ibland tar det längre tid.

  Information och kommunikation samlad i Tyra-appen

  Trosas förskolor arbetar med ett digitalt verktyg – Tyra-appen. Tyras vision är att skapa en lättanvänd kommunikationsplattform mellan förskola och hem. Genom Tyra ges vårdnadshavare insyn i barnens lärande och utveckling i barnets egna portfolio och kan följa deras vardag i bloggen. Vi använder också Tyra som ett kommunikationsverktyg.

  Tyra har utformat både plattformen och deras avtal så att de är helt GDPR anpassade.

Våra avdelningar

Vendel tel. 070-340 20 87
Viking tel. 0722-320 325

Ulrica Mårtensson Johansson

Rektor Väsby, Björke och Tomtahills förskola

Skolkontoret

Telefonnummer
0156-521 45