Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bild på fasaden till Hedebyskolan.

Hedebyskolan åk 7-9

Hedebyskolan undervisar elever årskurs 7-9. Skolan öppnade upp som Centrumskolan på 60-talet och döptes sedermera om till Hedebyskolan, ett namn som anspelar på orten omnämnd i författaren Sven Delblancs Hedebysvit där Vagnhärad var förebild. Sven Delblanc växte själv upp i Vagnhärad och intill skolan ligger Delblancrummet i biblioteket Navet där hans verk finns samlade.

Skolan har under många år haft en positiv resultatutveckling och elever och pedagoger i samspel har med gemensamma ansträngningar presterat meritvärden långt över rikssnittet. Målet är att ligga i topp tjugo i landet, ett mål som tangerats under en rad år.

Ett återkommande tema på skolan är den årliga Framtidsveckan då eleverna får tillfälle att fördjupa sig i vad de drömmer om. Ett uppskattat moment under veckan är Draknästet, där eleverna får presentera företagsidéer som de utveckla för en jury bestående av erfarna företagare.

Mer information om Hedebyskolan

 • Skolskjuts

  Avgångstider skolskjuts från Hedeby/Fornbyskolan HT22 VT23

  Hedeby – Sund – Lövsta

  Måndag kl 13.00 – kl 13.55 – kl 14.55 – kl 15.55 – kl 16.35
  Tisdag kl 13.00 – kl 13.55 – kl 14.55 – kl 15.55
  Onsdag kl 13.00 – kl 13.55 – kl 14.55 – kl 15.55
  Torsdag kl 13.00 – kl 13.55 – kl 14.55 – kl 15.55 – kl 16.35
  Fredag kl 13.00 – kl 13.55 – kl 14.55 – kl 15.55

  Hedeby – Charlottenlund – Holmentorp – Stensund

  Måndag kl 15.10 – kl 16.00
  Tisdag kl 14.10 – 15.10 – kl 16.00
  Onsdag kl 15.10
  Torsdag kl 15.10
  Fredag kl 14.45 – kl 15.30

 • Vår vision: Hedebyskolan, för elevens bästa – i nuet och för framtiden
  • Förutsättningar
   goda relationer, trygghet och hälsa
  • Verktyg
   ansvarstagande, engagemang och jävlar anamma
  • Mål
   lärande och bildning

  Det ger våra elever grunden till personligt växande och framtidstro.

 • Så här arbetar vi

  För att du som elev ska kunna ta till dig undervisningen, få med dig kunskap för vidare studier och för livet, krävs inte bara undervisning med hög kvalitet. Det krävs också att du trivs, känner dig trygg, tar ansvar och inte minst har det roligt under din skoltid.

  Vi strävar efter att ha god balans mellan tradition och utveckling, mellan hjärta och hjärna. Allt för att lusten att lära ska väckas och skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.

  Hedebyskolan har höga förväntningar på sina elever men elever ska också ha höga förväntningar på sin skola.

 • Vår trygghetsplan i korthet
  Målen inför läsåret 2022/2033
  • Implementera trygghetsplanen bland elever, personal och vårdnadshavare
  • Ta fram gemensamma trivselregler
  • Motverka all form av kränkande behandling.

  Det är den som har blivit utsatt för något som avgör om det ska uppfattas som kränkande eller inte. Så här säger Skolverket:

  ”Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller elevs värdighet. Kränkningarna kan bestå av t.ex. nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiska handlingar. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande”.

  Detta gäller även kränkningar via internet och sociala medier.

  Elev på skolan:
  • Om du ser någon fara illa – berätta alltid för en vuxen.
  • Om du ser någon som är ensam—ta gärna kontakt med personen.
  • Föregå med gott exempel genom att vara en schysst kompis.
  • Ta aktivt avstånd om du upplever att någon utsätter någon annan för något dåligt—berätta alltid för en vuxen.
  Vårdnadshavare till en elev på skolan:

  Om du får reda på att ditt barn eller någon annan elev på skolan far illa på något sätt—kontakta skolans personal och berätta.

  Personal på skolan:

  All personal på skolan har ansvar att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och aktivt arbeta för att all kränkande behandling upphör om den har uppdagats.
  Personalen är skyldig att agera vid all form av kränkande behandling och allt anmäls till   rektor.
  Rektor är skyldig att se till att händelsen skyndsamt utreds och anmäler händelsen till huvudman.

  Handlingsplan och förebyggande arbete

  Handlingsplanen är en viktig del för att alla ska veta vad som görs och ska göras om något inträffar. Det här är den handlingsplan som vi följer om vi upptäcker eller får reda på att någon har utsatts för kränkande behandling:

  • Incidentrapport upprättas
  • Åtgärder
  • Kontakt med berörda vårdnadshavare
  • Uppföljning
  • Incidentrapport skickas till rektor
  • Rektor fattar beslut
  • Anmälan till huvudman av rektor
  • Allt dokumenteras
  Förebyggande arbete

  För att alla ska trivas på skolan och känna sig trygga är det förebyggande arbetet väldigt viktigt. I det förebyggande arbetet ingår saker som hur vi bemöter varandra och hur vi skapar goda relationer men också hur vår fysiska miljö är utformad.  Till största delen är det förebyggande arbetet en del av det vi gör dagligen.

  Exempel på vad som kan bidra till trygghet och trivsel:

  • Goda relationer mellan alla på skolan
  • Gott samarbete med hemmet
  • En lugn, städad och trygg skolmiljö
  • En god elevhälsa som genomsyrar hela skolan

Matilda Abrahamsson

Expedition

Telefonnummer
0156-522 70

Adress

Trosa kommun
Hedebyskolan
619 80 Trosa

Besöksadress

Centrumvägen 16 A, 619 73 Vagnhärad

Ana Ristic

Tf rektor

Mobilnummer
073-204 37 71

Taina de Mander
Biträdande rektor
taina.demander@trosa.se
Telefonnummer: 0156-523 80

Relaterade sidor