Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kyrkskolan åk F-6

Kyrkskolan är en liten skola i den naturnära orten Västerljung. Här vill vi möta varje elev där de står och skapa förutsättningar för hen att utvecklas. Därför eftersträvar vi en god och trygg inlärningsmiljö.

På Kyrkbyskolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Här vill vi ge alla elever goda baskunskaper och viktiga verktyg som hjälper dem vidare i livet, även efter att de slutat hos oss.

Mer om kyrkskolan

 • Vår värdegrund

  Vår vision är att vara en skola för alla där vi skapar förutsättningar för att alla skall lyckas nå sina drömmar och mål.

 • Vår skola

  Kyrkskolan är en liten skola med stort innehåll som ligger i den naturnära orten Västerljung. Skolan är en-parallellig, vilket innebär att det bara finns en klass i varje årskull. Här tar vi emot elever från förskoleklass upp till årskurs 6. På skolan finns också ett fritidshem för elever i åldern 6-13 år. Vi har ett skolbibliotek som kontinuerligt fylls på med ny litteratur och skolan har olika läsprojekt där exempelvis de äldre eleverna fungerar som läsande förebilder för de yngre eleverna. Detta gör de genom exempelvis bokprat eller högläsning för de yngre årskurserna. Vi har också en idrottshall som ligger i nära anslutning till skolan och fritidshemmets lokaler.

 • Så här arbetar vi

  På Kyrkskolan vill vi möta varje individ där hen befinner sig och utifrån detta främja våra elevers utveckling. Vi vill skapa goda förutsättningar för att alla ska nå sina drömmar och mål.

  Vår skola skall kännetecknas av arbetsro och lugn. Därför eftersträvar vi en god och trygg inlärningsmiljö för alla elever. Vi vill ge våra elever förutsättningar så att de när de lämnar oss har gott självförtroende, goda baskunskaper och god social kompetens. Vi vill bidra till deras nyfikenhet, egna drivkraft och vilja att fortsätta ett livslångt lärande.

 • Våra miljöer

  På Kyrkskolan har vi en inspirerande skolgård och närhet till skog och natur. Hos oss pågår utepedagogik varje vecka och vi arbetar för att göra lärmiljöerna tillgängliga för alla. Det gör vi genom att använda oss av bildstöd, tidshjälpmedel samt en tydlig lektionsstruktur som är gemensam på hela skolan. Vår hälsopedagog erbjuder styrda rastaktiviteter varje dag vilket är en del i skolans trygghetsarbete.

 • Fritids

  Hos oss ska alla elever känna sig välkomna och trygga. För att skapa förutsättningar för det börjar vi varje termin med gruppstärkande aktiviteter. På så sätt får eleverna goda kamratrelationer men även tilltro till sin egen förmåga. Tillsammans arbetar vi mot läroplanens mål vad gäller:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse

  Hos oss får eleverna sjunga och göra dramatiseringar. De får skapa och uttrycka sig i vår ateljé. Tillsammans besöker vi ofta närliggande skog där vi har ett uteklassrum och tre dagar i veckan har vi aktiviteter i idrottshallen.

  Öppettider: måndag-fredag klockan 06:00-18:00
  Du når oss på mobilnummer: 070 567 25 07

 • Skolskjuts

  Följande tider gäller för HT23 och VT24

  (Tur 1) Västerljung – Sille – Hedeby – Sund – Lövsta

  Måndag kl 12.45 – kl 13.40 – kl 14.40 – kl 15.40
  Tisdag kl 12.45 – kl 13.40 – kl 14.40 – kl 15.40
  Onsdag kl 12.45 – kl 13.40 – kl 14.40 – kl 15.40
  Torsdag kl 12.45 – kl 13.40 – kl 14.40 – kl 15.40
  Fredag kl 12.45 – kl 13.40 – kl 14.40 – kl 15.40

  (Tur 7) Västerljung – Studsviksv – Källviksv

  Måndag kl 12.45 – kl 13.40 – kl 14.40
  Tisdag kl 12.45 – kl 13.40 – kl 14.40
  Onsdag kl 12.45 – kl 13.40 – kl 14.40
  Torsdag kl 12.45 – kl 13.40 – kl 14.40 – kl 15.30
  Fredag kl 12.45 – kl 13.40 – kl 14.40

  (Tur 8) Kyrkskolan – Trosa

  Måndag kl 12.45 – 13.40 – kl 14.40
  Tisdag kl 12.45 – kl 13.40
  Onsdag kl 12.45 – kl 13.40 – kl 14.40
  Torsdag kl 12.45 – kl 13.40 – kl 14.40
  Fredag kl 12.40 – kl 13.40

Louise Rehnström

Rektor Kyrkskolan

Skolkontoret

Telefonnummer
0156-520 04
Mobilnummer
070-7167095

Taina de Mander

Biträdande rektor

Kyrkskolan

Telefonnummer
0156-523 80
Mobilnummer
072-0113910