Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Information till fastighetsägare som inte erbjudits eller ännu inte har fått bredband via fiber installerat

Trosa kommun vill gärna lyfta fram nedanstående information till de kvarvarande fast- och fritidsboende i kommunen som idag inte har en fiberansluten fastighet. Detta för att visa på vilka grunder kommunens beslut historiskt har fattats och vilken inställning kommunen har haft, och har, gällande val av fiberleverantör.

Vi hoppas att dessa klargöranden kan underlätta för dig som fått ett erbjudande om anslutning från en leverantör av bredband via fiber.

Strategi

Trosa kommun har en bredbandsstrategi som pekar på följande:

Trosa kommun ska, tillsammans med andra aktörer, medverka till att skapa goda förutsättningar för att bredbandstillgången i kommunen möter uppsatta lokala och statliga mål.

Samverkansformer

Under år 2013 genomfördes en utvärdering av tre i kommunen aktiva aktörer (IP-Only, Telia och Trosa fibernät) och då de två förstnämnda inte då var beredda att ta ansvar för en tidssatt utbyggnad i hela kommunen formulerade Kommunstyrelsen i början av 2014 följande i sitt beslut om ”Handlingsplan Bredband för Trosa kommun”; Trosa kommun ser Trosa Fibernät AB som sitt huvudsakliga verktyg för den framtida utbyggnaden och hänvisar därmed övriga aktörer primärt att samarbeta med bolaget.

Detta är ingen begränsning för marknadens övriga aktörer att agera på egen hand. Det pekade bara på att för att nå målen behövde kommunen en aktör som tar ett ansvar för utbyggnaden även i de områden där de övriga aktörerna inte ser en tillräcklig kommersiell grund och dessutom erbjuda intresserade aktörer en samarbetspartner. Detta har lett till flera goda samarbeten som gett kunder både tillgång till och valfrihet i fibernätet.

Hållning i frågan om val av leverantör

Trosa kommun ser en risk att ingen aktör kommer att etablera fibernät i de sista områdena om man inte får ihop tillräckligt antal kunder. Därför har tydliga önskemål om samverkan framförts av kommunen till aktörerna så att både tillgänglighet och valfrihet för kunderna blir tillfredsställande.

Ett antal dialoger har förts, både enskilt med respektive aktör och gemensamt, för att söka en kundfokuserad, men även ekonomiskt hållbar, lösning. Om en sådan lösning inte går att få till är det upp till kunderna att själva välja det alternativ de finner bäst.

Trosa kommun vill betona att kommunen inte pekar på någon specifik leverantör som bäst lämpad och kommunen står inte bakom eventuella specifika initiativ tagna av privatpersoner. Det är upp till var och en att välja.

Till sist uppmuntrar vi som kommun att man som blivande kund ställer frågor om de olika erbjudandena så att man kan göra ett bra val. På detta sätt kan man också undvika eventuella missuppfattningar och faktakontrollera eventuella rykten.

En webbplats med bra allmän information hittar man på telekomradgivarna.seÖppnas i nytt fönster