Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Planeringsstrategi

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan och Trosa kommun har arbetat aktivt med kontinuerlig översiktsplanering under lång tid. Under 2000-talet har fem kommunövergripande översiktsplaner antagits och arbetet har präglats av den kontinuitet som lagstiftaren velat uppnå.

Den 1 april 2020 ändrades plan- och bygglagen och ett av syftena var att ytterligare stärka den kontinuerliga planeringen samt att översiktsplanering ska få större politisk betydelse. För att åstadkomma detta har ett nytt instrument lagts till och kommunerna ska nu senast 24 månader efter ordinarie riksdagsval anta en planeringsstrategi förutsatt att en ny översiktsplan inte antas under samma period.

I planeringsstrategin ska kommunen beskriva nya eller förändrade planeringsförutsättningar samt hur dessa kan påverka ställningstagandena vad gäller hur mark- och vattenområden ska användas eller hur den byggda miljön ska utvecklas, användas och bevaras.

Linda Axelsson

Planchef

Telefonnummer
0156-520 37