Hoppa till huvudinnehåll
Sök

99 % av hushållen och företagen i Trosa kommun har tillgång till snabbt bredband

Sverige har satt som mål att 98 % av samtliga hushåll och företag skall ha tillgång till bredband med en kapacitet på minst 1000 Mbit/s senast år 2025. Det är dels ett resultat av att EU vill att fler ges möjligheten till denna typ av anslutning, dels den digitala agenda som är antagen av staten.

Många anser att frågan om bredband är en fråga om valfrihet, alltså en demokrati- och tillväxtfråga. I Trosa kommun har frågan prioriterats sedan 2013 och dessutom höjt ambitionen till att minst 99 % av hushållen och företagen ska ha tillgång senast 2026. Målet ska uppnås av kommunen tillsammans med marknadens aktörer.

När nya Bredbandskartan presenterades i dagarna konstateras Trosa kommun uppnå 99,14 % täckning av hushållen och företagen. Det innebär att förutom att Trosa uppnått målen i förtid har vi även näst högst tillgång i länet.

Trosa kommuns helägda fiberbolag Trosa Fibernät AB (Trofi) är det huvudsakliga verktyget för att nå uppsatta mål och Trofi har tillsammans med andra aktörer nått samtliga tidigare uppsatta mål.