Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Arkeologi inom Ostlänken i Trosa kommun 12/3

Välkomna till en informations- och föredragskväll om de arkeologiska undersökningarna som genomförts inom Ostlänkenprojektet. Kvällen är för allmänheten och alla i kommunen är välkomna!

 • Plats: Skärborgarnas hus
 • Tid: 12 mars kl 18.00 till ca kl 21.15

Program

 • Inledning med välkomstord av arkeolog Anete Färjare.
 • Länsstyrelsen informerar: “Om den arkeologiska processen hittills och vad som återstår.”
 • Sörmlandsarkeologi, Patrik Gustafsson Gillbrand: “Kvarts och yxor i Silleskogen”
 • Kraka kulturmiljö, Karin Beckman Thoor: “Fossil åker och små boplatser i skogsmarken.”
 • Eldrun kulturmiljö, Anete Färjare: “Kalkbrytning i Vagnhärad – en lång historia?”
 • Carolina Norén: “Ett litet gravfält i Fredriksdalsskogen.”

Paus! Förfriskningar och kaffe – swish gäller

 • Arkeologerna Louise Evanni: “Höjdarna i Sille.”
 • Stiftelsen Kulturmiljövård Lisa Hartzell: “Ett svårtolkat gravfält vid E4:an.”
 • Arkeologikonsult Jonna Sarén Lundahl: “Kult och bebyggelse i Trosaåns dalgång under brons- och järnålder.”

Trafikverket och kommunen

 • Trafikverket Göran Gruber: “Arkeologin i Ostlänken från ett Trafikverksperspektiv.”
 • Trosa kommun: “Planering för ett växande Vagnhärad.”

Avslutande frågor?

Trafikverket och Trosa kommun har bidragit med medel för att Informationsträffen ska komma till stånd. Aradis forn- & medeltidsförening och Eldrun kulturmiljö har dragit i trådarna.