Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Förslag till ny VA-taxa

Vid Teknik- och servicenämndens sammanträde den 12 oktober föreslog nämnden en höjning av vatten- och avloppstaxan med 15 procent från 1 januari 2024.

VA-verksamheten i kommunen beräknas gå med underskott på 1,6 miljoner kronor vid årsskiftet. Anledningen är mer omfattande och kostsamma underhåll och höga energipriser. Trosa kommun har också flera stora investeringar inom VA de närmaste åren, bland annat överföringsledningen till Himmerfjärdsverket.

För att hålla en budget i balans föreslår nämnden en höjning av VA-taxan med 15 procent från 1 januari 2024. I förslaget ingår också att under 2024 arbeta fram en ny taxemodell för att långsiktigt kunna säkerställa en stabil taxeutveckling.

Ärendet kommer härnäst att hanteras i Kommunstyrelsen och därefter för beslut i Kommunfullmäktige.