Hoppa till huvudinnehåll
Sök

I Trosa kommun tomgångskör vi inte

För att förbättra luftkvaliteten och ljudmiljön i kommunen, samt för att bidra till sänkta utsläpp av växthusgaser har miljönämnden i Trosa kommun beslutat om att införa ett förbud mot tomgångskörning i kommunen.

Det här är ingen nyhet, förbudet har funnits under flera års tid. Sedan dess har skyltar suttit uppe vid infarterna för att informera om förbudet. Men det kan vara bra att bli påmind om det.

Regeln finns för miljön och vår hälsa

Avgaser från bilar med förbränningsmotorer innehåller ämnen som bidrar till luftföroreningar som exempelvis kolmonoxid, kväveoxider, kolväten, partiklar och ozon. Vissa av dessa luftföroreningar är cancerframkallande och kan ge upphov till allergier och luftvägsproblem, framför allt hos barn. Dessutom bidrar ämnena bland annat till växtskador, övergödning, försurning och klimatförändringar. Minskad tomgångskörning leder till mindre utsläpp av dessa ämnen.

Regeln om tomgångskörning bryts ofta vid skolor och förskolor i samband med hämtning och lämning, samt i parkeringszoner i stadsnära miljö. Att följa förbudet och stänga av motorn när bilen står still är alltid viktigt, men speciellt vid skolor och förskolor. Det för att barnen och ungdomarna ska ha en så frisk och tyst miljö som möjligt.

Det är förenligt med böter att bryta mot förbudet

Om man bryter mot förbudet kan det vara förenligt med böter. Dessutom gör du en insats för vår närmiljös luftkvalitet och ljudmiljö när du stänger av bilen.

Tips för att minska avgaserna

Avgasutsläppen blir extra stora på vintern eftersom motorn då är kallare än vanligt. För att bilen ska vara varmare när du åker i väg är det ett bra alternativ att koppla in motorvärmaren en eller ett par timmar innan du ska åka. En varm motor släpper inte ut lika mycket skadliga ämnen.

Visste du att …

  • Varannan bilresa i Sverige är kortare än 5 km. Det är dessa resor som är de mest utsläppsintensiva, räknat per kilometer.
  • Bränsleförbrukningen är ca. 35% högre de första 5 km.
  • I Sverige beräknas fler dö av utsläpp från biltrafiken än i trafikolyckor.
  • Barn och unga är de som är mest känsliga för luftföroreningar eftersom de rör sig mer och har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre.
  • Personer som i stället cyklar till jobbet har 60% lägre chans att drabbas av hjärtinfarkt.