Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny riskklassningsmodell gällande livsmedel från 1 januari 2024

För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att miljökontoret under 2023 kommer hämta in uppgifter om din verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt den nya riskklassningsmodellen. Vi kommer att hämta in uppgifterna i samband med ordinarie kontroll.

Beslut om din nya riskklassning skickas ut under året och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år.

Ska ge mer rättvis bild

Målsättningen med den nya riskklassningsmodellen är att den på ett bättre sätt tar hänsyn till de olika typerna av hantering som kan ske inom samma verksamhet och därför ge en mer rättvis bild av hanteringen. Den är anpassad efter EU-rapporteringen och obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Under 2023 kommer vi att arbeta efter det nuvarande riskklassningssystemet vilket innebär att du har samma antal tillsynstimmar som vid ditt senast klassningsbeslut och samma avgift.

Vill du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen kan du gå in på Livsmedelsverkets webbplatsÖppnas i nytt fönster och söka efter riskklassning. Där finns också bra information om livsmedelshantering och vad du kan tänka på vid olika typer av hantering.

Efterhandsdebitering

Under 2024 inför miljökontoret efterhandsdebitering på alla livsmedelsanläggningar. Det innebär en annan typ av fakturering för dig där du blir fakturerad först efter vi har gjort tillsyn hos dig. Debitering sker utifrån hur mycket tid som vi lagt på tillsynsärendet i form av tillsyn på plats samt administration.