Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Restaurering av salamanderdammar under v.50

Nästa vecka kommer Trosa kommun att genomföra restaurering av de två salamanderdammar som finns i anslutning till Gunnarstensgatan i Trosa. Syftet är att bevara en god livsmiljö för vattensalamander och andra groddjur.

Under restaureringen kommer djupet i dammarna att återställas och för att öka solinstrålningen kommer en del av vassen runt dammarna att tas bort. Åtgärderna genomförs under vinterhalvåret då salamander och andra groddjur befinner sig på sina övervintringsplatser på land.

Arbetet utförs av Orca Entreprenad AB

Information har gått ut till berörda fastigheter genom informationsbrev.