Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Underhållsarbetet på Verktygsgatan och Ägogången

Uppdatering: På grund av det ymniga snöfallet och flera minusgrader kommer asfaltsarbetet på Verktygsgatan och Ljungvägen att färdigställas till våren.

I nuläget läggs enbart ett första lager asfalt. Vi kommer färdigställa arbetet med ett andra lager asfalt i vår och då även göra kompletteringar ifall det blivit skador på första lagret.

Ägogången kommer att färdigställas i sin helhet.

Underhållsarbetet innebär fräsning och asfaltering längs med hela Verktygsgatan, byte av kantsten vid infarten till Trossen och installation av dagvattenbrunn vid busshållplatsen Teologen. Asfalten kommer att läggas om på hela Ägogången.

Under en period kommer delar av Verktygsgatan att stängas av för trafik. Det gäller i höjd med korsningen Verktygsgatan/Industrigatan och bort mot Tomtaklintgatan. Boende i området kommer nå sina parkeringar via infart från Tomtaklintgatan.

Förberedande arbeten, samt rivning av gång- och cykelbana vid Ägogången, kommer starta i slutet av vecka 45. Större arbeten med Verktygsgatan planeras starta 21 november och pågå under ett par veckor.

Arbetet utförs av Orca Entreprenad.