Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Underhållsarbete Verktygsgatan och Ägogången

Inom kort kommer ett större underhållsarbete att starta på Verktygsgatan. Det innebär att delar av Verktygsgatan helt kommer stängas av för trafik under en tid.

Arbetet innebär fräsning och asfaltering längs med hela Verktygsgatan, byte av kantsten vid infarten till Trossen och installation av dagvattenbrunn vid busshållplatsen Teologen. Vi kommer också att lägga om asfalt på hela Ägogången.

Under en period kommer delar av Verktygsgatan att stängas av för trafik. Det gäller i höjd med korsningen Verktygsgatan/Industrigatan och bort mot Tomtaklintgatan. Boende i området kommer nå sina parkeringar via infart från Tomtaklintgatan.

Förberedande arbeten, samt rivning av gång- och cykelbana vid Ägogången, kommer starta i slutet av vecka 45. Större arbeten med Verktygsgatan planeras starta 21 november och pågå under ett par veckor.

Arbetet kommer att utföras av Orca Entreprenad.