Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Byggnation vid Trosa kvarn.

Vårfloden har gått hårt åt fiskpassagen vid kvarnen

Under 2023 invigdes fiskpassagerna längs Trosaån. Från Nygårdsdammen via Husby park och ner till Trosa kvarn har vandringshinder för fiskar byggts bort efter närmare 200 år. Den kraftiga vårfloden med höga flöden har tyvärr fått delar av passagen vid kvarnen ett erodera.

Just nu vandrar fisken Id upp längs ån i tusentalet per dag och vårfloden är fortsatt stark. Det gör att den åtgärdsplan som tagits fram för att återställa passagen får vänta ett par veckor till dess att idvandringen och vattenflöden dämpats.

När åtgärderna verkställs kommer passagen vid kvarnen att torrläggas under cirka en vecka. Då kommer de s.k. gabionburarna att lagas och material som eroderat ner i passagen att flyttas. En del förebyggande åtgärder för att undvika framtida erodering innefattar att ett träd tas ner och att släntens höjd minskas.

SM entreprenad är entreprenör.