Hoppa till huvudinnehåll
Sök

15 år i Sverigetoppen – vad är viktigt för företagen?

Nöjda företagare, nöjda medarbetare och nöjda invånare? När Svenskt Näringsliv släpper årets ranking över lokalt företagsklimat stoltserar Trosa fortsatt i Sverigetoppen med förbättringar inom nästan alla parametrar och en sjätteplacering nationellt. Parallellt pågår SCB:s medborgarundersökning och SKR:s Hållbart medarbetarengagemang. Är det en slump att Trosa toppar i alla tre, år efter år, eller är det så att de hänger ihop?

Svenskt Näringsliv offentliggör mätningen över lokalt företagsklimat för 2023 för 25:e gången. Trosa kommun har inte alltid varit lika bra på lokalt företagsklimat, men sedan 2009 har årligen styrkebesked återkopplats av företagen som deltar i undersökningen. Många kommuner har genom åren blivit allt bättre på företagsklimat och toppkommunerna byts ut av nya utmanare. Få kommuner har så stabilt som Trosa hållit sig kvar i vad som nu blivit 15 år.

För den som stirrar sig blind på en mätning kan det tyckas förunderligt, men för Trosa kommun har de tre stöttepelarna nöjda företagare, nöjda invånare och engagerade medarbetare var en grunddevis. Det ena ger det andra och bottnar i att vi ska vara bra på att vara kommun.

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande: ”Att ligga i Sverigetoppen är viktigt för Trosa kommun. Jag tror att alla vi som bor här på olika sätt berikas av det mångfacetterade företagandet i kommunen dagligen. Med en företagare i var fjärde hushåll är det ett kärnuppdrag för Trosa kommun att prioritera företagsklimatet. Det gör vi genom att vara riktigt bra på att vara kommun. Efter 15 år i Sverigetoppen konstaterar jag ödmjukt att vi lyckas med uppdraget.”

Att företagen möter en engagerad och rättssäker kommun är en grundförutsättning för ett gott företagsklimat. Men företagarna är även invånare. Om en kommun misslyckas med kärnuppdragen skola, omsorg, trygghet och infrastruktur, då är kommunen ingen vidare bra plats att vare sig bo eller verka på. Företagsperspektivet är levande inom alla kommunens verksamheter just utifrån perspektivet att allt hänger ihop och att den enskilde företagaren kan också vara förälder, anhörig, abonnent eller kund på annat sätt.

Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande av företagsrankningar som görs. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan 1999.