Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Äldreomsorgen – en snabbt växande verksamhet

Vi har en åldrande befolkning i Trosa kommun som emellanåt behöver äldreomsorg i någon form. Inför 2023 tillfördes 14 mkr för att utöka personalstyrkan och i de gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) som nu antagits av kommunstyrelsen föreslås ytterligare 18 mkr 2024. Det innebär att verksamheten får ett tillskott om ca 18 % eller 32 mkr över två år.

Äldreomsorgen med hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård är en del av Trosa kommuns absoluta kärnuppdrag. Det är också verksamhetsområden som har vuxit kraftigt under ett antal år i takt med att vi får allt fler äldre. Det är en i grunden positiv utveckling att människor lever allt längre, men det ställer också krav på verksamheten att växa med kvalitet och att de ges bra förutsättningar.

Under 2022 inleddes byggnation av fler boendeplatser på särskilda boendet Ängsgården där 11 nya platser öppnar upp under 2023. Planering sker även för ytterligare 10 platser på Trosagården.

Men det behövs fler medarbetare inom alla delar av äldreomsorgen, inte minst hemtjänsten som vuxit snabbast under kort tid. Därför tillfördes äldreomsorgen, som omsluter ca 175 mkr, 14 mkr inför 2023 och kommunstyrelsen föreslår nu ytterligare 18 mkr till kommande år. Det innebär att äldreomsorgen procentuellt får den största verksamhetsutökningen någonsin.

Fredrik Yllman, vård- och omsorgschef: ”Det har varit några utmanande år för äldreomsorgen med en pandemi och en åldrande befolkning med stora ökningar av brukare som följd. Därför känns det oerhört bra att äldreomsorgen prioriteras ytterligare så att vi kan fortsätta anställa personal och utöka våra verksamheter och även tillföra nya.”

Just nu pågår rekrytering av vård- och omsorgspersonal inför sommaren som är en tid när verksamheten ofta går upp i takt när sommarboende kommer till kommunen. Men rekrytering av omsorgspersonal kommer att fortgå under året och kommande år med de nya resurser som dels beslutats om, dels de som nu föreslås av kommunstyrelsen.