Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Det är tur att du finns. Suicidpreventiva dagen 10/9.

Att finnas där kan förändra livet för någon som mår dåligt – Suicidpreventiva dagen 10/9

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som kräver att bli uppmärksammat. Den senaste forskningen har visat att suicidprevention måste omfatta åtgärder inom en rad fält, allt ifrån att skapa de bästa möjliga villkoren för barn och ungdomars uppväxtförhållanden till en effektiv behandling av psykisk ohälsa och förebyggande av miljörelaterade risker.

Varje år väljer ca 1 500 personer i Sverige att avsluta sitt liv. Det är fem gånger fler än de som dör i trafiken. I Sverige förekommer enstaka suicid per år bland barn under 15 år, ca 3-6 barn per år om man räknar in osäkra suicid. Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland män 3 i åldrarna 15-44 år och den näst vanligaste efter cancer bland kvinnor i motsvarande ålder. Andra överrepresenterade grupper i Sverige är HBTQ-personer och utlandsfödda. Suicid är den huvudsakliga orsaken till för tidig död bland personer med psykisk störning och en fjärdedel av alla suicid sker bland äldre över 65 år. Bakom varje person som fullbordar suicid ligger det ca 20 allvarliga suicidförsök.

I Sverige har det totala antalet suicid minskat med ca 20 procent under de senaste 15 åren. Samtidigt som andel personer som tar sitt liv minskar, så finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar. Ungdomar är en riskgrupp gällande suicidförsök. Flickor i åldersgrupp 15-24 år är överrepresenterande i förhållande till pojkar. Under 2020 dog 1168 av suicid, 72% av dessa individer var män.

I Trosa arbetar skola, fritidsgårdar, socialtjänst, polis, vård och omsorg, region Sörmland, räddningstjänst och ideella organisationer tillsammans med föräldrar för att minska suicid.

Var kan man hitta hjälp?

Mind

 • Självmordslinjen, tel 90101 och chatt dygnet runt
 • Äldretelefonen, tel 020-22 22 33
 • Föräldratelefonen, tel 020-85 20 00
 • http://www.mind.se

BRIS

 • Barnens hjälptelefon 116 111.
 • BRIS vuxentelefon – om barn, 077-50 50 50
 • http://www.bris.se

SPES (latin = HOPP)

 • Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd
  telefonjour 020-18 18 00, öppen varje dag under kvällstid kl 19-22
 • http://www.spes.se

Suicid Zero

 • Suicide Zero är en partipolitiskt och religiöst obunden, medlemsstyrd ideell organisation som arbetar för att radikalt minska suicid och suicidförsök.
 • https://www.suicidezero.se/

Alkohollinjen

 • Erbjuder stöd för att förändra alkoholvanor per telefon, 020-84 44 48.
 • http://alkohollinjen.se

Anhöriglinjen

 • Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. Tel 0200-239 500.
 • http://anhorigasriksforbund.se

NASP

 • Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet.
 • http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=13243&l=sv

Konsert Suicidpreventiva dagen

Söndag 10 september Trosa stadskyrka 16.00

Trosa kommun och Trosa församling uppmärksammar suicidpreventiva dagen med en konsert där vi tänker på de som har valt att inte leva. Vi kommer att göra detta genom att lyssna på sång av Frida Kollberg och kören Vox Spiritus samt tvärflöjt som spelas av Hanna Törnell Wettermark. Magdalena Ljungberg kommer också och berättar om sin upplevelse och tragedi som drabbade henne och hennes familj förra året. Vi tänder ljus för alla dem som under förra året tog sitt liv i Sörmland. Välkomna till en kväll där vi minns, hedrar och uppmärksammar de som har lämnat oss och de som finns kvar bland oss.
Fritt inträde.
Välkomna!