Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trosa kommun och Lottakåren på Trosa torg under Beredskapsveckan 2022.

Beredskapsveckan 2023 – hur länge klarar du dig utan samhällets hjälp?

Det finns åtskilligt i vår samtid att oroa sig för, från oroligheter i omvärlden till extrema väderyttringar och instabil elförsörjning. Genom en bra hemberedskap kan du känna dig tryggare och framför allt står vi alla starkare som samhälle och nation. 25/9-1/10 genomförs nationellt Beredskapsveckan som en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Vi som kommun arbetar dagligen med vår beredskap för att kunna fortsätta levererar samhällsviktig verksamhet oavsett läge. Men när det oväntade slår till behöver vi tid för att ställa om och initialt fokusera på de som behöver oss mest. Det kan innebära att du som privatperson kan behöva klara dig själv i minst en vecka. Vad betyder det i praktiken?

Trosa kommuns inriktning är att oavsett händelse öppnar vi upp skolor och förskolor som vanligt. Särskilda boenden och hemtjänst fortsätter som vanligt och vår kommunaltekniska försörjning ska bedrivas oavsett läge. Vi arbetar med alternativa planer för drift och även manuell hantering av verksamhet som i vardagen är digital eller mekanisk. Olika scenarion kan kräva olika lösningar och i ett värsta scenario kan det innebära avbrott eller begränsad drift. Vårt fokus är att begränsa alla avbrott och så snabbt det bara går återställa driften. Oavsett bör du som invånare vara beredd på att det inte fungerar som i vardagen.

Under fredagen 29/9 finns Trosa kommun tillsammans med Lottakåren, Civilförsvarsförbundet, FRG, Studiefrämjandet, Pensionärsalliansen och Odla vardagsmaten på Trosa torg för att berätta mer om beredskap.

Läs mer om hur du kan stärka din hemberedskap:

  • Vid en omfattande samhällsstörning där elektroniska kommunikationer inte fungerar öppnar vi upp informationspunkter på våra tre bibliotek. Där kan du som invånare ta del av information. Beroende på händelse kan informationen vara knapphändig. Läs mer om hur du får information vid exempelvis ett omfattande elbortfall.
  • Du ska ha en beredskap för att klara din egen vattenförsörjning i minst en vecka. Det innebär ungefär 25 liter vatten per person i hushållet. Läs mer om hur du kan klarar din vattenförsörjning.
  • Vid en händelse som leder till vattenavbrott är det bra om du har kärl som du kan hämta hem vatten i från tappställen. Tänk på att ha olika storlekar på kärl anpassade till vad du orkar bära. Ett tappställe kan vara utställda kärl, vagnar med vatten eller brandposter med installerade kranar. Omfattningen av vattenavbrottet, tiden samt årstid kan leda till olika lösningar.