Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Betande får och kor främjar biologisk mångfald

Nu är fåren på plats på Lånestaheden för sommaren och snart släpps korna ut för bete på Borgmästarholmen. Fåren och korna, som fungerar som naturens egna trädgårdsmästare, håller landskapet öppet och förhindra att det växer igen med buskar och träd. Detta skapar livsmiljöer för en mängd olika arter.

I förra veckan släpptes fåren ut på Lånestaheden igen, här spelar de en avgöra roll för att bevara och främja biologisk mångfald. Den kontinuerliga betningen håller gräset kort och förhindrar att höga växter dominerar, vilket är avgörande för ängsblommorna. Vid ett besök kan du se flera vackra arter som Gulviva, Kattfot och den lokalt frilysta Fältsippan.

Tre fördelar med betande djur i ängsmarker

  • Genom att fåren bidrar till att minska mängden högt gräs och buskage möjliggör det att solljuset når ner till marken, vilket i sin tur gynnar låga växter och ängsblommor som annars skulle konkurreras ut av högre växtlighet.
  • Fårens betande hjälper dessa arter att blomma och sprida sina frön.
  • Den ökade mångfalden av blommande växter gynnar även insekter, inklusive bin och fjärilar. Dessa insekter är i sin tur viktiga för pollineringen av växterna, vilket skapar en positiv spiral för den biologiska mångfalden.

Korna på Borgmästarholmen

Utöver de betande fåren på Lånestaheden kommer Borgmästarholmen snart att få sina kor. Korna bidrar till att hålla skogen runt Borgmästarholmen mer öppen och tillgänglig, dessutom betar de längst med strandkanten och bildar vad som kallas en blå bård när de äter upp vassen längst med vattenlinjen. Den blå bården mellan vassbältet och strandängen utgör en skyddad miljö där vattnet värms upp snabbt på våren. Det gör det till en perfekt uppväxtmiljö för fisk, vattenlevande insekter och groddjur. Gädda är en av de arter som trivs extra bra i den blå bården, men även många fågelarter trivs här.

Nästa gång du besöker antingen Lånestaheden eller Borgmästarholmen och ser fåren eller kossorna beta så kan du tänka på dem som ekologiska trädgårdsmästare, som outtröttligt arbetar för att skapa en rikare och mer mångsidig natur. Deras närvaro och arbete är viktig för att säkerställa att dessa naturområden fortsätter blomstra.

Photo 1 of 5

Kattfot.