Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bokslut 2022: 47 mkr i positivt resultat – ett robust ljus i bistrare tider

Förslag till bokslut för 2022 har sammanställts med ett resultat för helåret på 47 mkr. Ett styrkebesked och en framtida försäkring för invånarna när Sverige och Trosa kommun utmanas av lågkonjunktur, inflation, åldrande befolkning och ett mörkt säkerhetspolitiskt läge.

Det positiva resultatet prognostiserades under delårsboksluten och bedömdes då, liksom nu, vara ett resultat av de senaste 10 årens metodiska arbete för en ordnad ekonomi, kostnadseffektiv verksamhet och framförhållning i verksamheterna.

När nu Sverige går allt djupare in i en ekonomisk nedgång är det positiva överskottet i Trosa kommun välkommet och vi fortsätter göra avsättningar för att kunna möta upp framtiden.

Johan Sandlund, kommunchef: ”Det är ett glädjande men också ett svårförklarat resultat utifrån hur kommande år bedöms. Det kommer att bli allt svårare att lägga en budget som går ihop. I bokslutet vi nu lägger fram föreslås en avsättning om 20 mkr för framtida vikande ekonomi. Vi ser även ett behov av att fortsätta utvecklas som kommun och avsätter därför exempelvis 6 mkr till fortsatt arbete med civilt försvar.”

För 2021 uppvisade Trosa kommun sitt starkaste bokslut någonsin, men konstaterade att sämre tider väntar. Vi ser det även i bokslut 2022 men det speglas inte i resultatet. Skattenettot står för en stor del av den positiva avvikelsen, men utan en verksamhet som hanterar varje skattekrona med varsamhet skulle avvikelsen snabbt förbrukas.

Björn Alm, ekonomichef: ”Året landade ekonomiskt sett enligt förväntan för Trosa kommun och Sveriges kommuner i stort. Nu buffrar vi för en tuffare ekonomisk tid än invånarna är vana vid, men liksom under de senaste 10 åren har vi ett bra utgångsläge, med en stabil kärnverksamhet och engagerade medarbetare som grund.”

Årsbokslutet hanteras i kommunstyrelsen 19/4 och beslutas om i kommunfullmäktige 3/5.