Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ekonomiskt utmanande 2024 tacklas med stabilitet och fokus på kärnverksamheten

Kommunfullmäktige antog under onsdagen budget för 2024. Sammantaget fortsätter budgeten på inslagen linje för mandatperioden med antagna styrdokument. Det innebär ett fortsatt fokus på kärnverksamheterna skola, förskola och äldreomsorg, planerade investeringar fortsätter och inga paniknedragningar. Trosa kommun har förberett sig för den tid som kommer.

Nedragningar, varsel och minusbudgetar är begrepp som cirkulerat bland flera kommuner i Sverige när de bedömer det kommande året. Den budget som kommunfullmäktige i Trosa antog under onsdagen är inte extravagant, men desto mer fylld av stabilitet. Den beskriver ett fokus på det en kommun ska göra – sin kärnverksamhet.

Under en rad goda år har Trosa kommun tagit höjd för en framtida ekonomisk svacka. Det som då sparats kommer nu till användning. För invånare och medarbetare i organisationen innebär det få överraskningar kommande året utan tvärtom känner man igen sig ifrån såväl föregående som innevarande år.

Äldreomsorgen tillförs en stor ramutökningen för att kompensera för en åldrande befolkning med behov av stöd och omsorg. Det är tredje budgeten i följd som prioriterar de äldre och riktar sig bland annat till en väsentlig utökning av personal.

Även skolan är ett prioriterat område i budgeten med ett tydligt fokus på lärande och goda studieresultat, något som skolchef Inger Fransson värnar om: ”Vi har bra skolor med duktiga och behöriga lärare nästan överallt. Dessutom har vi duktiga och engagerade elever. Nu arbetar vi med att förbättra och öka kvalitén på vår undervisning”, berättar Inger Fransson.

För att förbättra kvalitén på undervisningen och öka stödet till elever med särskilda behov arbetas det nu brett med att utveckla ämnesundervisningen: ”I det arbete som nu görs är målet att få till en mer dynamisk undervisning som möter upp elevers olika behov och på så sätt skapar förutsättningar för dem att nå sin fulla potential.”