Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ett lyckat initiativ för ökad beredskap och gemenskap

Att odla kan bidra till ökad beredskap och gemenskap samtidigt som de som deltar utövar en meningsfull aktivitet i en stressfri miljö. Under förra året deltog tre olika verksamheter i Trosa kommuns projekt Odla vardagsmaten, något som lett till flera fina resultat.

Projektet Odla vardagsmaten har som mål att öka kunskapen kring odling och beredskap bland medborgare och inom de kommunala verksamheterna. Under året som gått har det anordnats odlingsträffar, kurser och aktiviteter för medborgare. Parallellt med dessa har det även odlats inom tre olika verksamheter inom Trosa kommun tillsammans med odlingscoachen Catarina Lindgren.

Från kunskap till praktik

SFI (Svenska för invandrare), Utegruppen (daglig verksamhet inom LSS)  och Gästis (dagverksamheten för personer med demens) har under 2023 varit en del av projektet Odla vardagsmaten. Under året som gick har deltagare tillsammans med odlingscoachen sått, skolat om, rensat ogräs, vattnat och mycket mer. Tillsammans har de fått lära sig mer om odling för att sedan använda sin nya kunskap.

– Det har varit ett roligt arbete som gett stora positiva effekter på verksamheterna. Deltagarna har uttryckt att det varit lärorikt, kul och avkopplande att vara i odlingsmiljön. De har känt mindre stress, samtidigt som odlingen också ökat gemenskapen, berättar Catarina.

Odlingen har inte bara bidragit till ökad kunskap inom området utan även gett deltagarna meningsfulla och glädjefyllda aktiviteter. De positiva effekterna har även sträckt sig bortom odlingens praktiska aspekter. Aktiviteten har bidragit till ökad beredskap och hållbarhet genom att bland annat främjat hälsa och välbefinnande hos de som deltagit.

– Det är fint att se hur väl det har fungerat för de verksamheter som deltagit. Under 2024 så fortsätter vi jobba tillsammans med verksamheterna för att ytterligare bidra till hållbarhet, gemenskap och beredskap, berättar Eva Westergren som är projektledare för projektet Odla vardagsmaten.

Kurser och aktiviteter inom Odla vardagsmaten

Under våren anordnas en rad olika kurser inom projektet Odla vardagsmaten. Här har du möjlighet att få mer kunskap inom både beredskap och odling. Du hittar alla kurser samlade på Studiefrämjandets sidaÖppnas i nytt fönster, listan fylls på allt eftersom.

Läs mer om projektet Odla vardagsmaten.