Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ett prioriterat företagsklimat i ständig förbättring – enligt företagen själva

Svenskt näringslivs mätning av lokalt företagsklimat har offentliggjorts med resultaten för respektive kommun. Med förbättringar inom 13 av 15 områden och näst högst totalbetyg någonsin ser företagen att Trosa kommun fortsatt prioriterar frågan högt.

Svenskt näringslivs mätning tittar på både mjuka faktorer, exempelvis attityder till företagande och hur man upplever vår servicenivå, samt hårda faktorer, exempelvis skattesats och hur stor andel av befolkningen som är i arbete. Kombinationen av perspektiv gör Svenskt näringslivs mätning till en prioriterad mätning utifrån vilken Trosa kommun sätter målen för företagsklimat.

I den del av mätningen som släps under våren kan vi bara jämföra med oss själva. I september släpps den heltäckande rankingen för landet. Men redan nu ser vi förbättringar inom 13 av 15 områden och höga betyg inom särskilt prioriterade områden som de vi kan påverka i vardagen, att vi är lätta att komma i kontakt med och rimliga handläggningstider.

Jonas Ivervall, näringslivschef: ”Att vi får det näst högsta totalbetyget någonsin ser vi som en trygg klapp på axeln att Trosa kommun har en bredd i arbetet och förstår företagens behov. Betyget kommer dessutom i väldigt utmanande tider för många företag med hög inflation och lågkonjunktur.”

Generellt genomsyras mätningen av en hög engagemangsnivå från företagen vilket även är en förutsättning för trovärdigheten i mätningen. Trosa kommun vill rikta ett stort tack till alla företagen, dels för att så många tagit sig tid att svara, dels för den goda dialogen i vardagen som håller oss på tå.

Svenskt Näringslivs rankning om lokalt företagsklimat är den mest heltäckande av företagsrankningar som görs. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor. Mätningarna har gjorts sedan 1999.

Photo 1 of 2