Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Företagarnas dag med fokus på den viktiga företagaren

För Trosa kommun är de lokala företagen viktiga. De står för en stor del av skatteintäkterna, de skapar arbetstillfällen och de bidrar till varumärket för platsen där de verkar. De är också ett viktigt stöd till det lokala föreningslivet.

I Trosa kommun är företagaren högst närvarande då de finns i mer än var 5:e hushåll och är både företagare och medborgare vilket innebär att ett gott företagsklimat inte bara bygger på undersökningar som tittar på hur kommunen hanterar myndighetsärenden som bygglov, utan det är lika relevant för många företagare vad förskola, skola, vård och omsorg håller för kvalitet. Vi brukar säga att allt hänger ihop.

I en analys som Enkätfabriken presenterade under onsdagen lyfter de fram Trosa kommun som en av 5 kommuner i landet som har starkast varumärke bland både företagare och medborgare. Analysen är gjord genom att kombinera två olika företagsklimatundersökningar med SCB:s medborgarundersökning. Trosa nämns i sammanhanget som den kommun bland de 5 som inte har några faktorer ”gratis”, utan att man fått arbeta hårt både på att vara bra på att vara kommun och för att få till ett bra företagsklimat. En udda reflektion är att samtliga 5 kommuner på listan ligger kustnära!

Vidare visar analysen att Trosa kommun placerar sig på plats 3 när det gäller var det är bäst näringslivsklimat i landet.

Arbetet med att både förvalta och utveckla vårt samhälle tillsammans med företagen fortsätter och som exempel kan nämnas den pågående Framtidsveckan där lokala företag ställer upp som inspiratörer för eleverna i årskurs 9 så att de gör bra val till vidare studier.

Tack alla företag som engagerar er på olika sätt för att göra Trosa kommun till en bra plats att bo på, verka i och besöka!