Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Förskolemiljöns roll – lekfullt lärande och barnens självständighet

I hallen går värmeskåpet varmt efter dagens lek på gården och vid varje krok finns en bild på det barn kroken tillhör. Inne på Björkbackens förskola hörs slamret efter det precis avslutade mellanmålet som blandas med sorlet från barnen och pedagogerna.

Förskolans miljö är viktig, både för barnen och pedagogerna som arbetar där. Här är leken en del av lärandet och miljön en viktig faktor för både trygghet, trivsel och utveckling. Tillsammans med barnen arbetar pedagogerna dagligen med att utveckla och förändra miljön.

Miljön – den tredje pedagogen

I taket har en gren barnen hittat i skogen fått färgglada löv, i rummet intill finns en myshörna för bokläsning och på hyllorna i rosa rummet står färgerna uppradade på hyllor. För det otränade ögat är det bara rum med pyssel och leksaker på lägre nivåer, men bakom varje rum och placering av föremål finns det tankar och strategier.

– Vi brukar säga att miljön är den tredje pedagogen, förklarar Jennifer Lovehav rektor för Björkbackens och Tallbackens förskola. För det är nämligen så att om vi har en bra miljö, som är tillfredsställande och inspirerande för barnen, då har både barnen och pedagogerna det bättre.

En tillfredställande och inspirerande miljö bidrar bland annat till minskade konflikter, lägre ljudnivå, ökad kreativitet och stimulans.

– Vi observerar och utvärderar alltid miljön, märker vi att det finns delar på avdelningen som inte används eller där det exempelvis ofta blir konflikter då funderar vi på vad vi kan göra för att förändra, berättar Pernilla Kristiansen som arbetar som förskolelärare och utvecklingsledare på Björkbackens förskola.

Barnen i fokus

Den viktigaste delen i skapande av miljöerna inom förskolan är barnen och de demokratiska värden som förskolan står för. Här ligger barnens intresse till grund för utformandet av miljöerna. På Björkbacken har årets femårsgrupp varit extra intresserade av rymden. Så gemensamt har de skapat planeter, rymdraketer och stjärnor som fått pryda delar av avdelningen. När det blir dags för nästa grupp att komma upp till stora avdelningen så är det ett nytt område som får ta plats.

– Miljön utgår från barnens intressen och måste därför vara föränderlig, visst är det så att ramen i form av exempelvis väggar och storleken på rummen redan finns där men resten kan vi förändra. Vi jobbar mycket med atmosfären och hur det ska kännas när man kommer in i ett rum, säger Pernilla.

Något som också är viktigt, i skapandet av förskolans miljöer, är att de är tillgängliga. Att skapa tillgängliga miljöer handlar inte bara om att placera saker så att barnen ser dem eller kan nå dem, utan det handlar också om vad de har tillåtelse att göra med sakerna. Att de faktiskt får gå och hämta färgen eller pärlorna för att sedan sätta sig och pyssla.

Att klara uppgiften själv

I förskolan arbetas det i alla steg med att stötta och hjälpa barnen till att klara sig självständigt och lära sig att hantera olika situationer och uppgifter. Även där spelar miljön en viktig roll. Genom att skapa miljöer som bidrar till att barnen själva kan exempelvis lösa problem eller hitta den sak som de söker så byggs självkänsla.

– Vi tror på det kompetenta barnet, och ju mer självständiga de blir desto enklare blir det för dem, säger Jennifer.

Photo 1 of 5

Begreppet: Miljön som den tredje pedagogen

Begreppet ”den tredje pedagogen” bygger på en medvetenhet om den materiella miljöns betydelse i olika lärandeaktiviteter. Materialet som erbjuds ses som en ”igångsättare” i lärandet, det som får något att hända. Men miljön som den tredje pedagogen handlar inte bara  om miljön och materialet utan även utav organiseringen utav tid, rum och plats.