Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Förslag om reviderad vatten- och avloppstaxa

När Teknik- och servicenämnden sammanträder den 20 maj kommer vatten- och avloppstaxan att vara på agendan. Nämnden kommer att ta ställning till ett förslag om höjd VA-taxa från och med 1 juli 2024.

Den senaste revideringen av VA-taxan gjordes i december 2023 och gäller från 1 januari i år. Teknik- och servicenämnden kommer nu föreslå ytterligare en höjning av brukningstaxan med 39 procent för införande den 1 juli 2024. Det innebär att vi har höjt VA-taxan med sammanlagt 130 procent på fem år.

– VA-verksamheten går fortfarande med stora underskott, trots våra tidigare höjningar och vårt löpande arbete med kostnadsbesparingar. Vi har flera investeringar framför oss som ska skapa en robust vatten- och avloppsverksamhet som ska hålla i många år, därför behöver vi den här höjningen. Vatten- och avlopp ska också betalas av alla VA-abonnenter och då är det den här lösningen vi kan göra, säger John Carlsson (C), ordförande i Teknik- och servicenämnden.

Investeringarna handlar bland annat om arbetet med överföringsledningen till Himmerfjärdsverket, den tidigare renoveringen av Vagnhärads vattentorn, den kommande renoveringen av Trosas vattentorn, det pågående arbetet med byte av ventiler och underhåll av ledningsnätet samt ett stort arbete för att säkra Trosa kommuns dricksvattenförsörjning och dricksvattenkvalitet.

Teknik- och servicenämnden sammanträder den 20 maj och kommer att rekommendera Kommunstyrelsen att anta förslaget om reviderad vatten- och avloppstaxa.

Slutgiltigt beslut om VA-taxan fattas av Kommunfullmäktige den 19 juni.