Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Flygbild över centrala Trosa stad.

Högsta betyget någonsin för bygglovsärenden

Ett gott företagsklimat är inte bara en av Trosa kommuns hörnstenar, det är även en förutsättning för mycket av det som ger attraktion och trivsel. Stockholm Business Alliances (SBA) och Sveriges kommuner och regioners (SKR) NKI för företagsärenden är därför en särskilt viktig undersökning. Resultaten för området bygglovsärenden visar att bra har blivit ännu bättre.

Byggandet i Sverige har stannat av i takt med stigande räntor, inflation och lågkonjunktur, trots ett stort behov av fler bostäder. Som kommun kan vi underlätta genom att ge företagen bra förutsättningar. Handläggningen av bygglovsärenden ska alltid vara rättssäker och lagenlig, men det hindrar inte att handläggningen sker effektivt, tydligt och med ett gott bemötande. Årets NKI från SBA och SKR där företagen ger sitt omdöme om bygglovshandläggningen visar på just det med de hösta betygen som Trosa historiskt fått på området.

Jonas Ivervall, näringslivschef: ”Många företag upplever kärvare tider nu, då måste vi som kommun fungera extra bra i företagskontakten och inte agera onödig bromskloss. Tjänstepersoner och politiker som arbetar med myndighetsutövning i Trosa visar än en gång hur skickligt de kan balansera ett lagstyrt arbete med företagandets villkor.”

För året 2023 ges ett NKI för bygglovsärenden om 87,9, vilket därmed slår det tidigare toppbetyget från 2020 på 87,7. Det är trevligt med höga betyg, men det bakomliggande som betygen visar på, är en ständig strävan att fortsätta förbättra verksamheten inom samhällsbyggnadskontoret för att underlätta för företagen även i mer ekonomiskt utsatta tider.

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef: ”Efter många år av tillväxt med en intensiv byggtakt har vi såväl erfarna politiker som medarbetare på kontoret. Företagarperspektivet är ständigt närvarande liksom viljan att fortsätta utveckla vår verksamhet.”