Hoppa till huvudinnehåll
Sök

I den här köksträdgården varvas grönsaker och blommor för att öka pollineringen och skydda grönsakerna mot insekter.

Hösten – en perfekt tid för hållbart trädgårdsarbete

Hösten är inte bara en tid att njuta av den färgglada naturen och krispiga luften, det är också en idealisk period för att ta hand om din trädgård på ett hållbart sätt. Genom att exempelvis plantera buskar och anlägga gräsmatta under hösten kan du ta vara på regnet på ett smart sätt och spara vårt dricksvatten.

Mängden nederbörd varierar under året och generellt sett så har vi under hösten en större mängd nederbörd än på våren och sommaren. Det är en nödvändighet för vårt grundvatten. När temperaturen sjunker ute, när träd och växter tappar sina löv så får vårt grundvatten tid för återhämtning och påfyllnad. Den här tid på året är även bra för våra trädgårdar och en perfekt tidpunkt för ett hållbart trädgårdsarbete.

Naturlig hjälp att etablera växter

Den ökade mängden nederbörd och mildare temperaturer är optimal för nyplanterade växter. Så planerar du att anlägga en ny gräsmatta, plantera träd eller buskar så gör det nu. Regnet som kommer under hösten ger en konstant och jämn tillförsel av fukt till rötterna på de nyplanterade växterna, vilket hjälper dem att etablera sig ordentligt i marken. Detta är särskilt viktigt för buskar, träd och gräs eftersom de behöver starka rötter för att överleva och trivas.

Minskat behov av bevattning

Att vattna trädgården med slangar och sprinklersystem kräver en stor mängd vatten, vilket belastar vårt grundvatten. Genom att plantera på hösten minskar du behovet av bevattning och värnar på så sätt om vårt dricksvatten, då du låter höstregnet tar hand om bevattningen. Det minskar din vattenförbrukning och hjälper miljön.

Tips för höstplantering

  • Plantor som planteras under hösten börjar växa tidigare på våren än de som planteras på våren.
  • Hösten är även en bra period att dela dina plantor eller flytta dem, detta då växterna går i dvala och rötterna inte är lika känsliga som under sommaren.
  • Planerar du nu vad du ska odla i din köksträdgård under våren? Flera fröer och grönsaker går att plantera sent på hösten, på så sätt kan du börja skörda tidigare på våren.

Vårt grundvatten

Grundvattnet är en ovärderlig naturresurs som vi är beroende av. Det är en del av oändlig cykel som kallas det hydrologiska kretsloppet och vi lånar vårt grundvatten från kommande generationer. Genom att förstå det hydrologiska kretsloppet kan vi värna om och hantera våra vattenresurser på ett bättre sätt.

Vattnets kretslopp – det hydrologiska kretsloppet

Under sommaren när vår natur står i blom och alla träd har gröna löv har vi generellt mindre nederbörd än under hösten och vintern. Grundvattnet har då liten till ingen möjlighet att fyllas på. Det vatten som kommer under den här perioden tas upp av växterna eller stiger upp som ånga, innan det hinner bli grundvattnet. Under våren och hösten, när växterna inte tar upp så mycket vatten, rinner vattnet som kommer ner i marken och bildar grundvatten. Grundvattnet kan även fyllas på genom infiltration från sjöar och vattendrag.

När det fylls på genom nederbörd, kan det sedan pumpas upp för att användas i våra hem, jordbruk och industrier. När vi har använt vattnet, återvänder det genom avloppssystemet till naturen, för att återvända till cykeln igen. På detta sätt förnyas och återanvänds vårt värdefulla grundvatten ständigt, och det är en resurs vi måste vårda och skydda för framtida generationer.

Varför är detta viktigt?

  • Vattenförsörjning: Vi använder vatten för dricksvatten, bevattning och industri. Att förstå årshjulet hjälper oss att fördela vatten effektivt.
  • Natur och ekosystem: Vatten är livsviktigt för växter och djur. Förändringar i vattenflödet påverkar ekosystemen.
  • Översvämningar och torka: Genom att känna till årshjulet kan vi förbereda oss för översvämningar och hantera torka.