Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hur arbetar Trosa kommun med el och energi inför kommande vinter?

Många privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter känner en oro inför den kommande vintern med ökande elpriser och elbrist. Trosa kommun som organisation är inget undantag, men det är samtidigt ett område vi arbetat med under många år.

En stor del av Trosa kommuns verksamhet är så kallad samhällsviktig verksamhet som ska fungera oavsett tuffare omständigheter. Vi är dessutom en skattefinansierad verksamhet och en ekokommun. Tre avgörande faktorer till att Trosa kommun sedan många år dagligen arbetar med att energieffektivisera, ställa om till miljösmarta energikällor och bygga en robust verksamhet.

Fjärrvärme, solceller, led och ventilation

Med få undantag värms lokaler och vatten med fjärrvärme, därutöver kompletterar vi våra fastigheter med solceller. En energibov i många sammanhang är ventilation, ett område där vi gjort total översyn av våra fastigheter och fortsätter löpande att följa upp. Belysning av såväl anläggningar som gator och inom fastigheter är i stor utsträckning ledbelysning med låg energiförbrukning. Vi arbetar dessutom med styrsystem för effektiv användning av energi över dygnets timmar.

Upphandlad elhandel

Den el som vi handlar upp sträcker sig över långa perioder och som stor organisation har vi möjlighet att skapa stabila förutsättningar för elpriset. Det innebär för Trosa kommun att när priserna skenar för många, såväl privatpersoner som företag, har vi en lite längre respit innan våra priser förändras.

Elbrist

Vi måste som samhälle dock arbeta för att minska vår elförbrukning ännu mer inför vintern eftersom det inte bara är priset som är ett problem, utan tillgången på el som hotas av brist. För Trosa kommun innebär det att vi nu har att titta på detaljnivå dels hur vi kan ta vår energieffektivisering till nästa nivå, och där har vi mycket som redan är inplanerat, dels titta på vad vi måste hålla igång oavsett läge – dvs. den samhällsviktiga verksamheten som inte får kompromissas även vid ett elbortfall.

Samhällsviktig verksamhet som inte får stängas ned

Den svåraste frågan när det gäller att spara el, är just att begränsa verksamhet. Vi behöver fortfarande ta hänsyn till trygga och säkra miljöer, en bra arbetsmiljö i skolor för våra elever och pedagoger och de äldre i våra boenden ska fortsatt må bra och ha en meningsfull tillvaro i våra särskilda boenden. Du som invånare ska fortsatt få dricksvatten och kunna komma i kontakt med Trosa kommun. Vi arbetar just nu med en plan för de här prioriteringarna, men som demokratiskt samhälle kräver det beslut hos våra förtroendevalda politiker som nu inväntar ett förslag.

Vi ska fortsätta vara Trosa kommun

Det finns många osäkerheter kring den kommande vintern där en del kommer att få klarhet såväl nationellt som via EU, men många händelser i vår omvärld påverkar just nu den kommande vintern.

För Trosa kommuns del arbetar vi på som vid tidigare störningar i vår omvärld. Vi arbetar långsiktigt och med en beredskap för det oförutsedda. Vintern kommer att bli tuff för många, och då är det vårt ansvar som kommun att bidra på det sätt vi kan, och samtidigt säkra vår verksamhet för dig som invånare.

Vi kommer löpande under hösten att återkomma till hur vi arbetar med energieffektivisering på såväl lång sikt som kort sikt och hur du som invånare kan komma att påverkas.