Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Dricksglas i förgrunden med stadsbelysning i bakgrunden.

Hur bra är dricksvattnet i Trosa kommun?

Objektivt håller Trosa kommuns dricksvatten så hög kvalitet att det knappt behöver renas när det pumpas upp ur våra vattentäkter. Trots det genomgår det rening i flera steg för att säkerställa kvaliteten innan vattnet levereras ut till dig som invånare. Varför upplevs då dricksvattnet så olika?

Dricksvatten klassas som livsmedel och när en kommun hämtar yt- eller grundvatten i vattenverk för att leverera som dricksvatten till dig som invånare är det livsmedelsproduktion. Dricksvattenproduktion är därför omgärdat av rigorösa rutiner för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Oberoende parter tar regelbundet tester på vattnet och tillsynskedjan sträcker sig genom flera myndigheter.

Trosa kommun har i många år arbetat med att förbättra reningen i förebyggande syfte, byta ut gamla ledningar och renovera vattentorn. Vatten är vår viktigaste resurs och därför tar vi hand om det.

Hårt vatten

En invändning mot vårt dricksvatten som återkommer från en del abonnenter är att vattnet innehåller mycket kalk och att det förkortar livslängden på exempelvis vitvaror som tvätt- och diskmaskin. Bedömningen hittills har varit att kostnaden och miljöpåverkan för att avkalka vattnet inte går att motivera då vattenkvalitén är hög.

Kalk eller Kalcium som det också heter finns naturligt i allt dricksvatten. Halterna varierar från en vattentäkt till en annan. När vatten avdunstar från ytor sker en utfällning av kalcium i form av vita beläggningar. Hur mycket som fälls ut beror på vattnets hårdhet. Om du upplever att kalkutfällningarna är ett stort problem kan du som fastighetsägare installera en avhärdare. Kontakta en VVS-installatör för mer information.

Mycket kalcium i dricksvattnet bidrar till ben- och tanduppbyggnad. Kalcium och magnesium i rätt balans bidrar till att artärer, vener och hjärtat fungerar som de ska. De utgör alltså ett skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Grumligt vatten

I samband med vattenläckor eller ledningsarbeten kan vattnet upplevas grumligt. Är vattnet grå/vitt beror det på luftbubblor som försvinner efter att man sköljt någon minut. Om det har arbetats med gamla ledningar kan vattnet vara rostfärgat som kommer sig av järnutfällningar. Ingen av de två orsakerna till missfärgning är farligt men ser tråkigt ut. Lösningen är att låta vattnet rinna tills det är klart.

Lukt och smak

Trosa kommuns dricksvatten är luktfritt och smakar friskt. Har det inte nyligen genomförts ledningsarbeten och ditt vatten luktar eller smakar konstigt bör du kontakta Trosa kommun. Vår entreprenör Trotab kommer då ut och testar vattnet för att ta reda på orsaken. Hade det varit dåligt vatten från vattenverken hade det varit likadant överallt. Men när det uppstår i enskilda fastigheter är det oftast kopplat till gamla ledningar och kan åtgärdas på olika sätt. Ledningarna inom den egna fastigheten är fastighetsägarens ansvar men Trotab kan hjälpa dig identifiera vilka typer av åtgärder det kan röra sig.