Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Jämn och hög nivå på Trosas myndighetsutövning enligt företagen

Ett bra företagsklimat gynnar hela samhället, och som kommun läggs grunden genom en flink, förutsägbar och rättssäker myndighetsutövning. Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterar nu resultaten från årets företagarmätning. Liksom tidigare år håller Trosa kommun en jämn och hög nivå.

SKR utför regelbundet mätningar kring vilken kvalitet Sveriges kommuner levererar. I mätningen Öppna jämförelser av företagsklimat mäter man myndighetsutövning och service inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling, genom att ställa frågor till företag som har varit i kontakt med kommunerna. Därefter tar man fram ett nöjd-kundindex, NKI, för respektive område. Mätning för företagsklimat genomförs tillsammans med SBA.

Under det senaste 10-talet åren har Trosa kommun konsekvent hållit sig i topp 20 av Sveriges kommuner gällande myndighetsutövning. Under 2022 var resultatet så starkt som en andraplats bland SBA-kommunerna. För 2023 var det ett mindre tapp till en tredjeplats inom SBA och en 19-plats för SKR. Men genomgående för alla mätområdena är den jämna höga nivån.

Jonas Ivervall, näringslivschef: ”Det är mycket glädjande att vi får fortsatt höga betyg för vår myndighetsutövning och det innebär att vår handläggning är förutsägbar och rättssäker vilket uppskattas mycket av våra lokala företag”.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet samt en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet NKI.

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef: ”Vårt uppdrag är att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för företagen så att det blir lätt att göra rätt”.

Inga av mätområdena sticker ut , men en viss avmattning i antal ärenden kan ses inom exempelvis bygg och livsmedel. Totalresultatet landade på 82 i Index, att jämföra med 85 i index 2022. Glädjande nog gick svarsfrekvensen upp med 4 % till 51 %.