Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Järnvägsplanen för Ostlänken genom Trosa kommun har vunnit laga kraft

Regeringen har fattat beslut om järnvägsplanen som i början av året överklagades. Att planen vunnit laga kraft innebär att Trafikverket kan gå vidare med att ta mark i anspråk och utforma järnvägen.

Den 15 december 2023 fastställdes järnvägsplanen Långsjön-Sillekrog som är Ostlänkens sträckning i Trosa- och Nyköpings kommun i Södermanlands län och Södertälje i Stockholms län. Planen överklagades i januari 2024, vilket innebar att regeringen måste ta ställning i frågan.

Onsdagen den 27 mars fick Trafikverket besked från regeringen som fattat beslut vilket innebär att järnvägsplanen nu har vunnit laga kraft.

Konkret innebär beslutet att var järnvägen ska ligga, hur den ska byggas och vilken mark som behövs är klart. Det innebär även att Trafikverket nu har rätt att ta marken i anspråk och utforma järnvägen i enlighet med planen.

Jessica Berg, infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare Trosa kommun: ”Det är ett beslut som markerar en viktig milstolpe i arbetet med Ostlänken. I och med att Trafikverkets järnvägsplan har vunnit laga kraft kan marken för järnvägen tas i anspråk. Det är ett positivt besked, inte minst för de kommuninvånare som väntat länge på att få sin fastighet inlöst.”

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef Trosa kommun: ”Beslutet tydliggör förutsättningarna för kommunens långsiktiga samhällsplanering och att vi nu ännu tydligare och mer konkret kan börja planera för utvecklingen kring det nya resecentrumet.”